fbpx

1.Vyberte si kurz  – miesto, čas a frekvenciu tréningov 

2. Vyplňte prihlášku 

 • Aby ste mali istotu miesta v kurze vyplňte prihlášku čo najskôr. 
 • Pri prihlasovaní budete presmerovaný do prihláškového systému Paysy. 
 • Paysy Vám zašle spätný mail, ktorý potvrdzuje, že ste PRIHLÁSENÝ .
 • Ak sa prvýkrát registrujete do Paysy, dostanete najskôr aktivačný email s prihlasovacími údajmi a heslom.
 • Ak prihlasujete aj ďalšie dieťa, je potrebné po prihlásení sa do Paysy zvoliť “nový člen”

3. Prvý tréning 

 • Pozrite si termín prvého tréningu pri vybranom kurze na www.benitim.sk
 • školák v ŠKD:   Vaše dieťa na 1. tréning vyzdvihneme z ŠKD  na základe prihlášky.
 • škôlkar:  Priveďte dieťa na 1. tréning (ak kurz prebieha v školke, dieťa vyzdvihneme) 

4. Úhrada prvej splátky 

 • Platbu za prvý polrok uhraďte na základe emailovej výzy z Paysy
 • Platbu uhraďe najneskôr do 23.9. 2022, po tomto termíne uvoľníme miesto v kurze ďalším uchádzačom. 
 • Prvá splátka je výpočtom 16 tréningov (frek. 1x týždenne)  resp. 30 tréningov (frek. 2x týždenne)
 • Je možné uhradiť aj celoročné kurzovné v jednej splátke, ak tak chcete urobiť, kontaktujte našu kanceláriu.

5. Ukážková hodina 

 • Ak nie ste si istý,  či je kurz vhodný pre Vaše dieťa, môžete si to Vaše dieťa vyskúšať.
 • Ukážkovú hodinu môže dieťa absolvovať už aj v rozbehnutom kurze počas celého roka. 
 • K absolvovaniu ukážkovej hodiny je potrebné, aby ste vyplnili prihlášku – v prihláške zakliknite okienko: ukážková hodina
 • Ak kurz neuhradíte do 2 dní po ukážke, Vašu prihlášku budeme považovať za bezpredmetnú.
 • Ak dieťa nastúpi do kurzu , ukážková hodina  sa stáva jeho prvým riadnym tréningom.

6. Neskorší nástup po 1.10.2022

 • Do kurzu môže dieťa nastúpiť počas celého školského roka.
 • Ak po vyplnení prihlášky dostanete email pokyny k nástupu, dieťa očakávame na tréningu
 • Ak je Váš vybraný kurz už naplnený, ohlásime sa Vám do 3 pracovných dní a nájdeme spoločné riešenie pre čo najlepšie umiestnenie dieťaťa do kurzu.
 • Nástup po 1.10. bude ponížený o počet absentujúcich tréningov formou pridania kreditu v  2.polroku. Neskorší nástup je zároveň spoplatnený manipulačným poplatkom 5,-Eur.

 

Tešíme sa na Vaše deti!

BENITIM o.z. | © 2012 - 2022 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.