fbpx

Hlavnou myšlienkou Benitimu je priniesť profesionálny športový klub do škôl, aby zároveň rodičia nemuseli voziť deti na športové kurzy a krúžky po škole. Okrem športových kurzov prinášame aj lekcie tanca a angličtiny. Stojí za nami profesionálny tím trénerov, lektorov, pričom spolupracujeme aj so športovým psychológom.

Našim zámerom je sprostredkovať vašim deťom šport, tanec a anglický jazyk prostredníctvom kvalitných trénerov, lektorov, odborníkov z oblasti športovej psychológie a detskej pedagogiky.

Je nás stále viac

Z roka na rok sa počet detí v Benitime zvyšuje. Teší nás, že deti si nachádzajú cestu k pohybu a sme hrdí na to, že im k tomu môžeme pomôcť. Nehovoríme tu o žiadnych malých číslach. Postupne sa k nám pridáva stále viac a viac detí. Zostávajú s nami deti z minulých ročníkov, pretože si našli s nami ten šport, ktorý ich napĺňa a sú v ňom najlepší.

Keďže sme u nás trošku sumarizovali, pozreli sme sa na naše čísla. A tie hovoria za nás. Od roku 2009 sme na 20 školách a škôlkach v rámci Bratislavy. Minulý školský rok sme mali spolu 630 detí v 52 športových, tanečných a anglických skupinách. Pôsobíme v rámci celej Bratislavy, vykrývame všetky mestské časti hlavného mesta a sme dostupní pre každú materskú a základnú školu v Bratislave.

Počas dvoch rokov naši tréneri odtrénovali s deťmi 3 823 hodín.

Momentálne robíme nábory na nové kurzy, ale veríme, že si zachováme zvyšujúci sa záujem o naše aktivity tak, ako tomu bolo aj po minulé roky. Reakcie spokojných rodičov a aj reakcie jednotlivých škôl nás v tom utvrdzujú.

„Spolupracujeme s Benitimom už niekoľko rokov. Rodičia sú spokojní a každoročne sa prihlasujú nové deti. Tréneri a lektori sú veľmi solídni ľudia, nemáme s nimi žiadne problémy. Lekcie neodpadávajú, učiteľsky v ŠKD sa neponosujú. Benitim nám pomáha aj s programom na školských akciách. V lete má Benitim u nás tábory, zatiaľ sme vždy všetko vyriesili k spokojnosti oboch strán.“ 

Miroslav Cisár, riaditeľ ZŠ Tupolevova

V čom sú naše kurzy iné?

Sledujeme záujem dieťaťa, individuálne potreby riešime so pšeciálnym pedagógom. Máme vlastný tréningový a učebný program na celý rok. Využívame zážitžkové postupy a netradičné pomôcky. Skladba hodiny je premyslená s cieľom udržať záujem všetkých detí. Po každom tréningu a lekcii je spätná väzba s motivačnými prvkami. Zároveň poskytujeme poradenstvo špeciálneho pedagóga. Nakoniec rodič dostane záverečný certifikát s odporúčaniami.

Tréningy a technika

Špecializujeme sa na všetky športy, nie sme zameraní len na jeden druh. Tým chceme umožniť deťom, aby si mohli nakombinovať rôzne športy podľa ich výberu. Tiež kladieme veľký dôraz na techniku prevedenia jednotlivých športov, aby ich počas cvičenia každé dieťa vykonávalo správne.

Týmto spôsobom si dieťa buduje kondíciu, silu, koordináciu, rovnováhu a vytrvalosť. Spolupracujeme s trénermi so športovými úspechmi, ktorí sú pre deti veľkou motiváciou a osobným príkladom.

S Benitimom spolupracujú športoví reprezentanti

Stanislav Kočiš, bývalý majster sveta v tanci

Marta Blašková, reprezentantka v tanci

Jozef Novotný, reprezentant v plávaní

Michaela Cellerová, reprezentantka SR v šerme

Oliver Gunár, reprezenant SR v jude

Široký výber športov

Pre žiakov 1. a 2. ročníka je výber futbal/futsal, gymnastika/akrobacia, atletika, basketbal, hádzaná/dodgeball, bojové umenia, forbal, futbal, bedminton, tenis, frisbee.

Pre žiakov 4. a  6. ročníka parkoure, basketbal, futbal, florbal, kin ball, rugby, bedminton, cross fit.

PRIHLÁŠKY nájdete TU.

BENITIM o.z. | © 2012 - 2021 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.