fbpx

Tanečné kurzy u nás v BENITIMe sa tešia veľkej obľube detí. Môžu si tu vyskúšať niekoľko druhov tanca – napríklad od moderného tanca až po ľudovky a mnohé iné tance. V čom však spočíva rozdiel, keď dieťa tancuje s našimi lektormi? V čom sa odlišujeme od ostatných?

My deti nevyberáme, pracujeme s nimi všetkými – môže sa stať, že máme v skupine menej talentované dieťa a naopak. Lektor musí vedieť medzi nimi rozlišovať a na základe tohto aj s nimi pracovať – v každom prípade neporovnávame deti. Lektor ich motivuje individuálne a v rámci možností daného dieťa ho posúva dopredu.

Snažíme sa na hodinách povzbudiť deti, aby tancovali ďalej, aj keď možno inde by ich do tanečnej nezobrali. Preto aj naše tréningy sú veľmi pestré, aby všetky deti, aj tie bez motivácie, boli povzbudené. Dieťa cíti: „Trénerka sa na mňa usmieva a pozitívne ma usmerňuje.“

Na jednom mieste všetko

Tréningy sú nastavené tak, že sa striedajú rôzne tanečné štýly – aby si za pomoci trénera na konci školského roka dieťa našlo svoj tanečný smer.

Tréneri sa striedajú – nemajú svojho jedného trénera. Je to pre deti pestrejšie, aby ich to stále bavilo. Môže sa totiž stať, že jeden tréner dieťaťu nemusí vyhovovať, ale naopak ten ďalší áno. Zároveň tu funguje komunikácia medzi lektormi, po tréningu si medzi sebou odovzdávajú informácie, aby vedel druhý lektor nadviazať na predchádzajúcu hodinu. Každý tréner, ktorý príde na hodinu, presne vie, čo deti robili minulú hodinu.

BENIbooky

U nás majú deti svoje BENIbooky. Deti dostanú na začiatku školského roka “žiacke knižky” – BENIbooky, kde dostávajú na konci každého tréningu od trénera pečiatky. Po určitom čase môžu za nazbierané body získať zaujímavé ceny.

Výrazný rozdiel – používame pomôcky

Počas hodiny deti pracujú s rôznymi pomôckami, ktoré spestrujú program. Deti dostanú pomôcku do ruky aspoň jedenkrát počas daného tréningu. To v iných tanečných kluboch nemusí byť samozrejmosťou.

BENITIM o.z. | © 2012 - 2023 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.