Potrebujem zmeniť frekvenciu tréningov. Je to možné aj počas roka?

Áno, je to možné od druhého polroka, teda od 15. 2. 2018. Od tohto termínu vám aj upravíme platbu kurzovného.

Moje dieťa začalo chodiť na tréningy celoročného kurzu neskôr. Akú cenu budeme platiť?

Ak nastúpite neskôr ako na 4. tréningu v školskom roku, cenu kurzovného vám znížime.

Nedostal /-a som od vás žiadny email. Čo mám robiť?

Je možné, že naša emailová adresa benitimpredeti@gmail.com končí vo vašom spame. Skontrolujte si priečinok SPAM vo vašom emailovom konte. Ak áno, z adries spamu ju odstráňte.

Ako na to? Kliknete na kategóriu správ označenú ako SPAM, vyhľadáte mail od nás a kliknete na tlačidlo „toto nie je spam“. Od tejto chvíle by vám mali aj ďalšie správy prichádzať priamo do doručenej pošty, nie do spamu.

Kedy začína kurz a bude prebiehať kurz?

Informácie o začiatku a priebehu kurzu nájdete v tabuľke „Miesta a časy kurzu“, ktorá je v každom našom kurze.

Ak v tabuľke termín ešte nie je, znamená to, že termín ešte nemáme potvrdený. Pracujeme na tom. Našu stránku www.benitim.sk priebežne aktualizujeme, sledujte ju. Ak ste už zaslali prihlášku, pošleme informatívny mail o dátume prvého tréningu, dňoch a časoch tréningu.

Začiatky tréningov sú naplánované zvyčajne na posledný septembrový alebo prvý októbrový týždeň a v čase keď už máme dostatok prihlášok na otvorenie skupiny.

Kde prebiehajú kurzy a ako sa dieťa na kurz dostane?

Kurzy zvyčajne prebiehajú na základných školách v Bratislave. Mladších žiakov vyberáme zo ŠKD, no môžete ho doviezť aj z externého prostredia (pre žiakov inej školy, prípadne pre tých, čo nenavštevujú ŠKD). Kurzy pre škôlkarov taktiež prebiehajú zvyčajne v základných školách, ak nie je na stránke uvedené inak. V tom prípade privediete dieťa na kurz sami, po lekcii / tréningu dieťa vyzdvihnete.

Aká je cena kurzu?

Všetky ceny nájdete priamo v jednotlivých kurzoch. Prvá platba je vždy 30 €, ktorá pokryje cca 2-3 týždne tréningov počas ktorých si dieťa môže kurz vyskúšať. Taktiež je to výhodné pre vás, aby náklady v septembri / októbri neboli také vysoké. Ak sa dieťaťu bude kurz páčiť, ďalšie platby sú rozdelené na 2 polročné platby splatné do 15. 11. a 15. 2. V prípade ak dieťa nastúpi do kurzu neskôr zaplatíte 30 € a v nasledujúcej platbe vám odrátame neabsolvované lekcie.

Ako sa dá na kurz prihlásiť?

Dá sa prihlásiť elektronicky cez formulár, ktorý nájdete vo vybratom kurze alebo priamo na stránke s prihláškami, kde si vyberiete kurz.

Po odoslaní prihlášky vám príde sumarizácia registrácie a najneskôr do 48 hodín aj potvrdzujúci email z adresy benitimpredeti@gmail.com. Zhruba 1 týždeň pred začatím kurzu vám príde mail so všetkými potrebnými informáciami. Stránku priebežne aktualizujeme, sledujte ju.

Podrobné informácie o prihlásení nájdete tu.

Čo je obsahom tréningov?

Všetky informácie nájdete vo vybratom kurze.

Nájdete tu obsah kurzu, priebeh kurzu, ponúkané športy, školy, na ktorých daný kurz prebieha, čo ku kurzu potrebujete, ako sa dieťa na kurz dostane (mladších školákov zvyčajne vyberáme zo ŠKD), termíny konania kurzu, prvý tréning, cenu tréningu, vekovú skupinu detí, prihlášku.

Kedy a na základe čoho treba kurz uhradiť?

Kurz sa dá uhradiť v jednej sume alebo v troch, pričom prvá je vždy 30 € a treba ju uhradiť do 15.10., prípadne do 14 dní od nástupu na kurz. Pokračovanie kurzu sa hradí v termíne 15. 11. a 15. 2. vždy vo výške aká je uvedená v informáciách k jednotlivým kurzom.

Poskytujete súrodeneckú zľavu?

Áno. V prípade, že na akýkoľvek celoročný kurz chodia dvaja súrodenci, druhý má zľavu na kurz 5 €. Ak chodia traja, druhý a tretí má zľavu 5 €, teda celková zľava pre rodinu je 10 €. Zľavu si uplatníte jednoducho zakliknutím tejto zľavy v prihlasovacom formulári.

Je možné platiť aj cez BENEFIT.sk?

Áno. Zašlite nám, prosím, potvrdenie zo stránky www.benefit.sk.

Zatiaľ nechcem poslať prihlášku, ale mám predbežný záujem o kurz.

Napíšte nám na benitimpredeti@gmail.com alebo nám napíšte prostredníctvom formulára.

Mali by sme záujem o kurz alebo miesto, ktorý nenachádzam vo vašej ponuke.

Napíšte nám na benitimpredeti@gmail.com alebo nám napíšte prostredníctvom formulára.

Čo ak kurz pre nedostatočný počet prihlásených neotvoríte?

Veríme, že kurz otvoríme. Ak by predsa len nie, budeme vás informovať mail a odporučíme vám najbližšiu školu, kde kurz otvárame. Samozrejme, ak sa rozhodnete náhradný kurz nenavštevovať, vrátime vám peniaze.

Môže dieťa chodiť iba 1x do týždňa aj keď kurz prebieha 2x do týždňa?

Môže, avšak si treba uvedomiť, že pri voľbe frekvencie tréningov 1x týždenne dokážeme dieťaťu iba udržiavať momentálny stav. Ak chceme, aby sa dieťaťu rozvíjali svalové dispozície a získavalo kondíciu a pamätalo si úkony, je potrebné, aby navštevovalo tréningy 2x v týždni. Navyše, ak dieťa chodí na tréningy len raz do týždňa, neodtrénuje všetky športy / tance, ktoré v programe máme. Z tohto dôvodu nie sme schopní vypracovať záverečný športový / tanečný profil dieťaťa – teda informáciu pre rodiča o tom, aké športy dieťa najviac zaujali a tiež pohľad trénera na športovú / tanečnú budúcnosť dieťaťa.

Čo ak dieťa prihlásim na kurz, ktorý ešte nemá určený termín a po zverejnení termínov zistím, že mi nevyhovuje?

Dieťa môžete odhlásiť alebo presunúť na iný kurz. Samozrejme, ak sa rozhodnete kurz nenavštevovať, vrátime vám peniaze.

Aká je platba za kurz, ak dieťa nastúpi neskôr?

Ak dieťa nastúpi do už prebiehajúceho kurzu, zaplatíte prvú platbu 30,-€. V prípade, že dieťa nastúpilo na tréningy neskôr ako na štvrtý tréning v školskom roku, počet tréningov, ktoré dieťa neabsolvovalo z dôvodu neskoršieho nástupu, vám odrátame z nasledujúcej platby.

Môže sa na tréningoch zúčastňovať aj rodič?

Rodičia sú vítaní na 1. až 2. tréningu, počas adaptácie dieťaťa na prostredie, následne už deti trénujú bez prítomnosti rodiča.

Prítomnosť rodiča je pre priebeh tréningu rušivá z dôvodu, že dieťa sa potrebuje koncentrovať na trénera. Ak je rodič prítomný v telocvični, je pre dieťa najvyššou autoritou, dieťa na neho upriamuje pozornosť a nesústredí sa na trénera. Nekoncentrovanosť dieťaťa vyrušuje aj ostatné deti, narúša sa tým celý tréningový proces a tiež môže dôjsť k úrazom.

Čo ak sa dieťaťu nebude kurz páčiť?

Naše tréningy sú robené zážitkovou metódou s množstvom pomôcok, rôznymi zábavnými prvkami, naši lektori a tréneri sú skúsení tréneri s praxou v trénovaní / učení detí. Taktiež sú všetci pedagogicky školení, používajú pozitívnu motiváciu, preto je veľký predpoklad, že sa dieťaťu na kurze bude páčiť. Ak by nie, prvá úvodná platba 30 € slúži na to, aby si dieťa kurz vyskúšalo a rozhodlo sa.

Ak moje dieťa chodilo na kurz už minulý rok a prihlásim ho opäť, bude robiť to isté?

Nie, kurzy nebývajú rovnaké. V tomto roku zaradíme nové športy, napríklad šerm, ktorý v minulom roku nebol medzi športy zaradený. Ak dieťa v minulosti na kurz chodilo, tréner ho zaradí do vyššej výkonnostnej skupiny a dieťa absolvuje iné cvičenia ako začiatočníci.

Vekové rozpätie detí pri niektorých tréningov máte veľmi veľké. Moje dieťa je už väčšie a nechce trénovať s malými. Ako to riešite?

Áno, v prípade dostatočného počtu detí sa deti sa delia do samostatných skupín podľa veku. Ak je detí menej, delia sa len pri jednotlivých cvičeniach tak, aby cvičenia zodpovedali ich veku a úrovni, staršie deti a pokročilí prevádzajú cvičenia vo vyššej intenzite a v náročnejšom prevedení.

Môžeme použiť na vaše kurzy vzdelávacie poukazy?

Žiaľ, pre mimoriadne strikné a špecifické požiadavky ministerstva školstva nutné na splnenie podmienok prijímateľa vzdelávacích poukazov sa vzdelávacie poukazy na úhradu našich kurzov použiť nedajú.

Koľko tréningov / lekcií v roku dieťa absolvuje?

Prihlásením dieťaťa na kurz mu zabezpečujete miesto v kurze na celý školský rok (alebo na čas od prihlásenia do konca školského roka. Z tohto dôvodu nie je možné prihlasovať dieťa len na určitý počet tréningov ako to býva napríklad pri vstupe do posilňovne.

Školáci absolvujú ročne 60 tréningov / lekcií (pri frekvencii 2x týždenne). Škôlkári odtrénujú 60 tréningov / lekcií plus 2 tréningy na náhradu vynechaných tréningov / lekcií v dôsledku choroby. Školské prázdniny a štátne sviatky preskakujeme, do počtu tréningov / lekcií ich nerátame. V prípade, že sa niektorý tréning / lekcia neuskutoční, absolvuje ho na záver tréningového roka, predĺžime záver tréningového obdobia.

Ako dlho trvá jedna lekcia / kurz?

Táto informácie je uvedená pri každom kurze. Celoročné športové a tanečné tréningy trvajú 60 minút, lekcia angličtiny škôlkarov trvá 30 minút, lekcia angličtiny školákov trvá 45 minút.

Čo ak je dieťa počas tréningov choré?

Ak je dieťa choré nepretržite viac ako 2 týždne, pošlite nám najneskôr do 2 týždňov od nástupu po chorobe potvrdenie od lekára (stačí e-mailom na benitimpredeti@gmail.com), ktoré predkladáte v škole / materskej škole. Vynechané tréningy vám odrátame z nasledujúcej platby.

V prípade škôlkárov, rodičia platia 60 tréningov a 2 tréningy im poskytuje Benitim na náhradu vynechaných tréningov v dôsledku choroby.

Čo v prípade veľkej chorobnosti? Koľko detí musí byť na tréningu, aby sa tréning konal?

Ak sa na tréning z dôvodu veľkej chorobnosti detí dostaví iba 1 dieťa – tréning je zrušený. Ak sa dostavia minimálne 2 deti – tréning sa zrealizuje v trvaní 30 min. Pri počte 3 alebo 4 deti trvá tréning 45 minút.

Čo v prípade ak dieťa tréner nevyzdvihne v škole na tréning?

Dochádzka k tomu zo začiatku šk. roka kedy ešte tréneri nepoznajú deti a ani učitelia nepoznajú rozvrhy deti. Preto sa môže stať, že sú deti počas ŠKD rôzne roztrúsené a nie je v trénerových silách dieťa vyhľadať. Ďalej ak vychovávateľa zastupuje iní učiteľ nevie presne kde má dieťa predchádzajúcu aktivitu alebo či je dieťa choré, hoci môže byť v momente vyzdvihovania na WC. Ak sa Vám podobná situácia stane, napíšte nám na benitimpredeti@gmail.com.

Čo v prípade zranenia dieťaťa na tréningu?

Okamžite vás kontaktujeme. Deti nie sú v cene kurzovného pripoisťované, liečenie sa vykonáva vrámci bežného zdravotného poistenia dieťaťa.

BENITIM o.z. | © 2012 - 2018 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.