fbpx

Mottom športového klubu BENITIM je „každé dieťa môže športovať“. A práve preto motivuje všetky deti na základných školách k pohybu prostredníctvom špeciálne nastaveného celoročného tréningového programu ŠPORT maniak. Trénujú v ňom deti, ktoré nie sú aktívne v profi kluboch z rôznych dôvodov. Začali so športom, o ktorom neskôr zistili, že nie je pre ne vhodný alebo boli preťažení vysokými nárokmi profi športových klubov alebo jednoducho neboli „športovo nadané“ a teda so športom vôbec nezačali.

Ale skutočne môže športovať každé dieťa. Málokto totiž vie, že ideálna forma športovania pre dieťa do 8 rokov je všestranný šport, ktorý rozvíja komplexne celé telo dieťaťa zamedzí vzniku možným fyzických defektov spôsobených záťažou jedným športom. O to sa snaží aj metodika telesnej výchovy, avšak deťom časovým a aj obsahovým rozsahom nestačí. Ak si ako malí nezvyknú športovať a nespoznajú čo najviac športových možností, potom je oveľa pravdepodobnejšie, že aj ako dospelí budú preferovať pasívny oddych.

Športový kurz ŠPORT maniak, ktorý vyvinul práve športový klub BENITIM, je určený všetkým deťom. Podstatou tohto tréningového programu je, že každé dieťa trénuje počas školského roka rôzne športy. Pri deťoch sa počas roka v jednotlivých blokoch striedajú všestranní tréneri so špecializovanými trénermi na gymnastiku, atletiku, kin ball, florbal, tenis, bedminton, šerm, loptové športy, bojové umenie či parkour. Takýto systém trénovania umožňuje zoznámiť deti so športami, poskytuje im rovnomerný pohybový rozvoj a navyše je vstupnou bránou k zisteniu, ktorý šport je pre dieťa vhodný viac a ktorý menej.

BENITIM získal za svoj ojedinelý prístup v oblasti rozvoja pohybovej kultúry u detí s rôznymi predispozíciami Mimoriadnu cenu nadácie Orange za rok 2016.

Ideálna forma športovania pre dieťa do 8 rokov je všestranný šport, ktorý rozvíja komplexne celé telo dieťaťa zamedzí vzniku možným fyzických defektov spôsobených záťažou jedným športom.

Ideálna forma športovania pre dieťa do 8 rokov je všestranný šport, ktorý rozvíja komplexne celé telo dieťaťa zamedzí vzniku možným fyzických defektov spôsobených záťažou jedným športom.

Po absolvovaní ŠPORT maniaka je dieťa všestranne rozvinuté, má širokú zásobu pohybov, ovláda základy mnohých športov. Vie, ktorý šport je pre neho najvhodnejší, má naplnenú potrebu pohybu a má z neho radosť, dokáže pravidelne športovať.

ŠPORT maniak je výnimočný aj trénermi, ktorí sa deťom venujú. Sú to vyškolení pedagogicky zdatní detskí tréneri s praxou, ktorí vedia správne používať motiváciu a spätnú väzbu a individuálny prístup ku každému dieťaťu. Teda žiaden tlak na výkon, žiadne výčitky.

ŠPORT maniak je výnimočný aj trénermi, ktorí sa deťom venujú. Sú to vyškolení pedagogicky zdatní detskí tréneri s praxou, ktorí vedia správne používať motiváciu a spätnú väzbu a individuálny prístup ku každému dieťaťu. Teda žiaden tlak na výkon, žiadne výčitky.

ŠPORT maniak je výnimočný aj trénermi. Práve vďaka ich láskavému prístupu majú deti kurzy ŠPORT maniak radi.

Tímy ŠPORT maniakov sú zapojené do medziškolskej súťaže ŠPORTmaniak CUP v rôznych aktivitách, v kolektívnych aj individuálnych a aj v zdanlivo nešportových disciplínach ako napr. účasť na tréningoch, spolupráca s trénerom a s tímom. Takto dostanú priestor súťažiť všetky deti, ŠPORT maniak CUP sa nezužuje len na vybraných jednotlivcov. Súťažia v nej všetky deti bez rozdielu výkonu, každý pre svoj tím, v tom, v čom vyniká.

Skutočne každé dieťa môže športovať.

Skutočne každé dieťa môže športovať.

Prvé tri školy, ktoré nazbierajú počas roka najviac bodov, získavajú putovný pohár, ktorý celý nasledujúci školský rok môže zdobiť priestory školy.

V školskom roku 2017/2018 patrí prvé miesto a putovný pohár deťom zo ŠPORT maniaka na ZŠ Malekarpatské nám. Druhé miesto obsadila ZŠ Rajčianska a tretie miesto ZŠ Medzilaborecká.

V roku 2016/2017 získali prvé miesto ŠPORT maniaci zo ZŠ Rajčianska, za ním nasleduje tím zo ZŠ Ostredková. Tretie miesto patrí skupine zo ZŠ Beňovského.

V školskom roku 2015/2016 získal prvé miesto v ŠPORT MANIAK CUP ZŠ Medzilaborecká. Pohár prišiel víťaznej skupine odovzdal hokejový obranca Michal Sersen.

V školskom roku 2015/2016 získal prvé miesto v ŠPORT MANIAK CUP ZŠ Medzilaborecká. Pohár prišiel víťaznej skupine odovzdal hokejový obranca Michal Sersen.

BENITIM o.z. | © 2012 - 2022 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.