fbpx

Pravidlá súťaže na Instagrame

 

 1. Usporiadateľ a organizátor súťaží

Usporiadateľ a organizátor súťaže: Beni klub, o.z. Balkánska 95, Bratislava , 

IČ SK 42180309, (ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

 1. Termíny a miesta konania súťaží:
 2. Súťaže prebiehajú priebežne na Instagrame https://www.instagram.com/benitimpredeti
 3. Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

III. Súťažiaci:

 1. Súťažiacim sa môže stať iba osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka.
 3. Účasť v súťaži a určenie výhercu:
 4. Súťažiaci sa do súťaže o výhry zapojí tak, že splní súťažnú úlohu v aktuálnom súťažnom príspevku na nástenke.
 5. Výherca môže byť vybraný žrebovaním. Počet výhercov je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.
 6. Výhra v súťaži, odovzdanie výhry:
 7. Počet a druh výhier je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.
 8. Výherca bude vždy vyzvaný v komentári súťažného príspevku, aby prostredníctvom súkromnej správy poslal svoje údaje, a to do 10 dní od výzvy.
 9. Výhru si môže výherca vybrať do 14 dní od doručenie správy. Vyberie si z aktuálnej ponuky kurzov pre školský rok 2020/21.  
 10. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva:

Súťažiaci splnením súťažnej úlohy dáva súhlas so zaradením svojich osobných údajov v rozsahu registračného formulára (ďalej len „údaje“) do databáze usporiadateľa súťaže, a to výhradne za účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhier.

Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 ZSb., v platnom znení, Občianskeho zákonníka, bezplatne nimi uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovaných služieb.

VII. Záverečné ustanovenia:

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 2. Táto propagačná akcia (súťaž) nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook alebo Instagram.
 3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než uvedené v týchto pravidlách.

 

V Bratislave, dňa 20.8.2020

BENITIM o.z. | © 2012 - 2022 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.