fbpx

V roku 2017 som bol dobrovoľníkom. Ako môžem venovať 3% z dane?

Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín, môžete venovať nie 2%, ale 3% zo zaplatenej dane.

Ako na to?

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať potvrdenie o odpracovaných hodinách. Takéto potvrdenie môže vystaviť vysielajúca organizácia alebo prijímateľ.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia. Potvrdenie ako vysielajúca organizácia musí vystaviť organizácia a nie samostatná osoba.

Prijímateľ je tá organizácia alebo osoba, v prospech ktorej dobrovoľník vykonával aktivity. V tom prípade vystaví prijímateľ potvrdenie ako prijímateľ. Toto potvrdenie môže vystaviť organizácia a aj samostatná osoba.

Tu sú potrebné tlačivá:

Potvrdenie prijímateľa

Potvrdenie vysielajúcej organizície

Vedeli ste, že?

Ako dobrovoľník ste mohli v roku 2017 vyskladať aj 40 hodín z dobrovoľníckej práce aj pre viaceré organizácie či osoby. Spolu však objem odpracovanej práce za rok 2017 musí byť aspoň 40 hodín.

Ako dobrovoľník môžete poukázať 3% z dane ktorémumkoľvek prijímateľovi zo zoznamu prijímateľov. Nemusíte teda poukázať 3% z dane tej organizácii, ktorá vám vystavila potvrdenie.

Postup poukázania 3% z dane

Postup poukázania je podobný ako pri poukazovaní 2%, v daňovom priznaní, v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane označíte, že poukazujete sumu do výšky 3%. Povinnou prílohou k daňovému priznaniu je potvrdenie, resp. potvrdenia (vysielajúcich organizácií alebo prijímateľov) o odpracovaní 40 hodín.

Ak ste zamestnancom, tak vo vyhlásení uvediete sumu do výšky 3%. V vyhláseniu prikladáte tiež potvrdenie, resp. potvrdenia (vysielajúcich organizácií alebo prijímateľa) o odpracovaní 40 hodín a tiež potvrdenie o zaplatení dane.

Ďalšie informácie nájdete tu:

2% z dane – podporte deti v športe a tanci

Záleží nám na tom, aby čo najviac detí športovalo. A s vašou pomocou v podobe 2% z dane sa nám to darí.

BENITIM o.z. | © 2012 - 2023 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.