Ak je dieťa choré nepretržite viac ako 2 týždne, pošlite nám najneskôr do 2 týždňov od nástupu po chorobe potvrdenie od lekára (stačí e-mailom na benitimpredeti@gmail.com), ktoré predkladáte v škole / materskej škole. Vynechané tréningy vám odrátame z nasledujúcej platby.

Máte škôlkara? 

Pre škôlkarov v kurzoch Gumkáči a Piškótky máte navyše zdarma 2 tréningy (ak dieťa navštevuje kurz 2x týždenne) ako náhradu vynechaných tréningov. V prípade, že dieťa trénuje len 1x týždenne, dostáva zdarma 1 náhradný tréning.

A čo v prípade veľkej chorobnosti? Koľko detí musí byť na tréningu, aby sa tréning konal?

Ak sa na tréning z dôvodu veľkej chorobnosti detí dostaví iba 1 dieťa – tréning je zrušený. Ak sa dostavia minimálne 2 deti – tréning sa zrealizuje v trvaní 30 min. Pri počte 3 alebo 4 deti trvá tréning 45 minút.

BENITIM o.z. | © 2012 - 2019 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.