fbpx

V prípade krátkodobých chorôb kurzovné nevraciame.

V prípade choroby dlhšej, ako 6 tréningov / lekcií bezprostredne po sebe (pri frekvencii 2x týždenne), máte nárok na poukážku na aktivity BENI klubu, o.z. v hodnote 30,-€.

V prípade choroby dlhšej ako 3 tréningy / lekcie bezprostredne (pri frekvencii 1x týždenne), máte nárok na poukážku na aktivity BENI klubu, o.z. v hodnote 15,-€. Platnosť poukážky je vždy do 31.8. v danom roku.

V prípade dlhodobej choroby, ak dieťa vynechá viac ako 1/2 tréningov / lekcií za polrok kontinuálne – vraciame alikvótnu čiastku kurzovného na základe dokladovania lekárskou správou.

Máte škôlkara?

V kurzoch pre 3-6 ročné deti realizujeme na konci šk. roka zdarma 2 náhradné tréningy / lekcie (pri frekvencii 2x týždenne), alebo 1 tréning / lekciu (pri frekvencii 1x týždenne) ako náhradu za priebežné absencie detí. Ak je dieťa choré nepretržite viac ako 2 týždne, pošlite nám najneskôr do 2 týždňov od nástupu po chorobe potvrdenie od lekára (stačí e-mailom na benitim@benitim.sk, ktoré predkladáte v škole / materskej škole. Vynechané tréningy vám odrátame z nasledujúcej platby.

A čo v prípade veľkej chorobnosti? Koľko detí musí byť na tréningu, aby sa tréning konal?

Ak sa na tréning z dôvodu veľkej chorobnosti detí dostaví iba 1 dieťa – tréning je zrušený. Ak sa dostavia minimálne 2 deti – tréning sa zrealizuje v trvaní 30 min. Pri počte 3 alebo 4 deti trvá tréning 45 minút.

BENITIM o.z. | © 2012 - 2023 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.