fbpx

Už od prírody má každé dieťa rado pohyb. Má v sebe nadšenie a chuť skúšať všetko nové. Zahryznúť sa do nového ovocia a okúsiť jeho chuť. Vyliezť na preliezku a s úsmevom sa škeriť na mamu. Otvoriť šuflík a vyhádzať jeho obsah, aby zistilo ako poklady skrýva. Táto chuť hýbať sa a objavovať ho sprevádza celé detstvo.

Sme Benitim a motivujeme deti, aby nestratili chuť hýbať sa!

Prečo chuť hýbať sa?

Vieme, že pohyb pomáha deťom správne sa vyvíjať ako na fyzickej, tak aj na psychickej úrovni. Deti, ktoré sa radi a často hýbu majú lepšiu imunitu, silnejšie kosti, lepšie sebavedomie a rýchlejšie sa vyrovnávajú so stresom. Šport pestuje detskú osobnosť, sebapoznanie, spokojnosť aj športovú gramotnosť. Snažíme sa o to, aby si deti cez objavenú chuť k športu pestovali návyk športovať celý život. A tak z nich môžu vyrásť zdraví a vyrovnaní dospelí, naša budúcnosť. Deti sa však budú hýbať len vtedy, keď ich to bude baviť a budú robiť šport s chuťou.

Ako zažiť šport s chuťou?

Motivujeme deti k pohybovým aktivitám, ktoré ich zaujímajú a robia im radosť. Prinášeme široký výber voľnočasových aktivít, ktorých základom je pestovať chuť k športu. Vieme, že každé dieťa v sebe nosí športovca, no my sa zameriavame na pestrosť jeho pohybu a nie na výkon a výsledky. Túžime, aby deti aj vo vyššom veku mali radosť z pohybu a zažívali zábavu a smiech tak, ako keď boli malými deťmi. Pretože každý šport je vo svojej podstate o radosti, zábave a dobrom pocite zo seba samého, a to sa snažíme deťom priniesť a poskytnúť.

Čo preto robíme?

Prinášame detské voľnočasové športovanie, pomáhame rodinám a deťom nasmerovať sa v športe a hlavne pestovať v nich chuť k pohybu tak, aby si vytvárali návyk na celoživotné športovanie. Okrem rôznych športov ponúkame Benetiku TM – jedinečnú celostnú metodiku všestranného športovania u detí. Realizujeme aj Benisport test TM – psychologickú diagnostiku pohybových a povahových predpokladov u detí k rôznym druhom športu, aby rodičia ale aj deti sa vedeli rozhodnúť pre ten správny druh športu.

Akí sme?

Našim cieľom je spolupracovať len s odborníkmi a profesionálnymi trénermi, a tak do všetkých aktivít vniesť profesionalitu a odbornosť. Ale pozor! Nie sme žiadni “nuďasi”. Všetky naše programi sú síce zostavné odborne a metodicky, no zároveň veľmi pestro a kreatívne. Sú plné hier a zábavy a taký je aj náš prístup k deťom. Hravý, veselý, povzbudzujúci a motivujúci.

Tak ako? Pridáš sa k nám aj ty a zažiješ čo znamená športovať s chuťou?

 

Benitim získal Mimoriadnu cenu Nadácie Orange 2016

Naše snaženie bolo v roku 2016 ocenené Mimoriadnou cenou nadácie Orange.

Aktuálne máme v našich kurzoch viac ako 1200 detí ročne. Vychovávame novú generáciu, ktorá bude považovať šport za neoddeliteľnú súčasť života.

Prihláste svoje dieťa do našich kurzov a spoznáte rozdiel. S nami deti šport milujú a na tréningy chodia s radosťou.

PS: naše deti sú športovci telom aj dušou. Dokonca sa stali BENITIM trénermi 🙂

 

 

BENITIM o.z. | © 2012 - 2023 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.