Voľnočasový klub BENITIM hľadá lektorov / lektorky anglickej konverzácie aj NATIVE speakers pre deti, 4 – 6 rokov a 6 – 10 rokov.

Popis práce

Úlohou lektora je popoludní v čase 13:00 – 16:30 hod., učiť približne 5 – 9 členné skupiny detí na základných školách v Bratislave, 45 minútové lekcie (2 – 3 lekcie nasledujúce po sebe). Konečný rozvrh lekcií závisí od spoločnej dohody.

Výučba prebieha v pracovných dňoch počas šk. roka od 15. 9. 2017 do 15. 6. 2018.

Lektor učí podľa metodiky Happy Series a podľa o konceptu hlavného metodika BENITIMu.

Kreativita v učení, trpezlivosť pri práci s deťmi, individuálny prístup k deťom, dôslednosť v práci, schopnosť viesť deti počas celého školského roka, pozitívne morálne postoje. Výhodou je referencia od predchádzajúcich zamestnávateľov.

Práca je vhodná pre živnostníkov, ďalej ako vedľajší pracovný pomer pri TPP.

Súčasťou pracovnej náplne je vypracovávanie príprav a správ z lekcií, vedenie dochádzky, tímové stretnutie.

Ponúkame

Zaškolenie, práca v tíme skúsených lektorov, moderný motivačný systém detí, poradenstvo špeciálneho pedagóga pri práci s deťmi.

Požadujeme

prax a skúsenosti so skupinovým učením detí v anglickom jazyku.

Mzda

12 – 15 eur za 45 min výučby na faktúru v závislosti od počtu detí v skupine

Životopisy posielajte na vedenie.beniklub@gmail.com.

BENITIM o.z. | © 2012 - 2019 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.