Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
BA 5 Petržalka – CZŠ Narnia 2x týždenne - VÝHRADNE PRE DETI Z CZŠ Narnia v riešení - v riešení - - - - 6-12 r. Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Turnianska 2x týždenne v riešení - v riešení - - - 6-12 r. Neurčený

Trénerka deti pred tréningom vyzdvihne v ŠKD a po tréningu opäť vráti do ŠKD.

Jednotlivé tanečné štýly trénujú špecializovaní tréneri, absolventi FTVŠ, konzervatórií alebo jednotlivých tanečných škôl.

Rodičov pozývame na OTVORENÉ HODINY, kde môžu tancovať spolu s deťmi. Dieťa dostáva spätnú väzbu po každom tréningu do osobného BENIbooku.

Skupiny: dievčatá a chlapci 6 – 8 rokov, 9 – 11 rokov, 12 – 15 rokov

  • Úrovne: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí

Samotný tréning trvá 60 minút, koná sa 2x, resp. 1x týždenne a v školskom roku prebehne 60 tréningov (pri frekvencii 2x týždenne), resp. 30 tréningov (pri frekvencii 1x týždenne).

V prípade, že je skupina plne obsadená, uprednostníme deti prihlásené na frekvenciu tréningov / lekcií 2x týždenne.

Sledujte nás a získajte najčerstvejšie informácie na

Registrácie a prihlásenie prebiehajú prostredníctvom platobného systému PAYSY. Po prihlásení budete presmerovaný na stránku paysy.sk.

Rozvíjame u dieťaťa hudobno tanečné vnímanie. Schopnosť vyjadriť sa a ovládať pohyby, rytmiku, koordináciu, postoje, silu svalov, obratnosť, ohybnosť, držanie tela, kondíciu a sebauvedomenie. Výsledkom nášho programu je, že dieťa spozná rôzne tanečné techniky a naučí sa choreografie. Na konci programu (t.j. na konci školského roka) rodičia obdržia TANEČNÝ PROFIL dieťaťa s odporúčaniami, pre ktorý tanečný štýl má dieťa najlepšie fyzické dispozície a ktorý tanec ho najviac teší.

Objavujeme a vytvárame priestor pre talenty. Súčasne hľadáme možnosti realizácie všetkým deťom, tak aby tancovali pre radosť a boli v aktívnom pohybe. Tréningy sú pestré a zábavné, pretože dieťa sa nevie samo motivovať musí byť motivované externými podnetmi. Súčasťou tréningov sú športové pohybové hry, pre zlepšenie koordinácie a kondície.

Radosť z pohybu je pre nás dôležitejšia ako tlak výkonu, ktorý môže dieťa odradiť od tancovania. Najdôležitejšie pre dieťa je osobnosť trénera, tréner musí byť ODBORNÍK – poznať primerané cviky a záťaže (odbornosť) byť kreatívny a zábavný. Súčasne musí byť PEDAGÓG, musí vedieť udržať súlad skupiny, musí dieťa motivovať a pochopiť momentálne dispozície dieťaťa. Tréner nesmie dieťa urážať len preto, že nevie podať výkon. Preto naši tréneri musia spĺňať pedagogické nároky BENITIMU a prechádzajú školením motivácie detí. V zložitých situáciách trénerom radí špeciálna pedagogička.

Pozrite si ukážku tanečného profilu:

Podmienky absolvovania kurzu nájdete tu: https://benitim.sk/podmienky-celorocne-kurzy/.

Cena kurzu

Ročný poplatok pri frekvencii tréningov 2x týždenne je stanovený vo výške 300€ (6€/tréning) s možnosťou 2. splátok po 150€.

Ročný poplatok pri frekvencii tréningov 1x týždenne je stanovený vo výške 180€ (6€/tréning) s možnosťou 2. splátok po 90€.

Obrázky