Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
BA 5 Petržalka - ZŠ Dudova 2x týžd. 14:45 - 15:45 - 13:30 - 14:30 - - - - 6 - 12 r. Neurčený
BA 5 Petržalka – CZŠ Narnia 2x týžd. - VÝHRADNE PRE DETI Z UVEDENEJ ZŠ 15: 00 - 16:00 - 16:00 - 17:00 - - - - 6 - 12 r. Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Turnianska 2x týžd. - 15:00 - 16:00 - - 14:00 - 15:00 - - - 6 - 12 r. Neurčený
BA 5 Jarovce - ZŠ Trnková 2x týžd. - - 15:30 - 16:30 - 15:30 - 16:30- - - - 6 - 12 r. Neurčený
BA 5 Rusovce - MC Kukulienka 2x týžd. - - - - - - - - 6 - 12 r. Neurčený
- - - - - - - - - 3 - 6 r. BENI dance (6–15r.)
- - - - - - - - - všetky Neurčený
- - - - - - - - všetky Neurčený
- - - - - - - - všetky Neurčený
- - - - - - - - - všetky Neurčený
- - - - - - - - BENI dance (6–15r.)

Trénerka deti pred tréningom vyzdvihne v ŠKD a po tréningu opäť vráti do ŠKD.

Jednotlivé tanečné štýly trénujú špecializovaní tréneri, absolventi FTVŠ, konzervatórií alebo jednotlivých tanečných škôl.

Rodičov pozývame na OTVORENÉ HODINY, kde môžu tancovať spolu s deťmi. Dieťa dostáva spätnú väzbu po každom tréningu do osobného BENIbooku.

Skupiny: dievčatá a chlapci 6 – 8 rokov, 9 – 11 rokov, 12 – 15 rokov

  • Úrovne: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí

Samotný tréning trvá 60 minút, koná sa 2x, resp. 1x týždenne a v školskom roku prebehne 60 tréningov (pri frekvencii 2x týždenne), resp. 30 tréningov (pri frekvencii 1x týždenne).

V prípade, že je skupina plne obsadená, uprednostníme deti prihlásené na frekvenciu tréningov / lekcií 2x týždenne.

Sledujte nás a získajte najčerstvejšie informácie na

Prihlášku vyplňte aj v prípade, že v tabuľke nie je uvedený čas kurzu na vami vybratej škole. O otvorení skupiny vás budeme obratom informovať.

 

  • dieťa získa do budúcna všestranný tanečný rozsah – základ pre rôzne tanečné štýly.
  • dieťa spozná rôzne tanečné techniky, aby sa vedelo rozhodnúť pre tanec, ktorý mu najviac vyhovuje
  • striedaním tancov zamedzíme jednotvárnosti tréningov a jedného trénera
  • pozorovaním dieťaťa počas roka zistíme, pre ktorý tanec má dieťa najlepšie fyzické dispozície a a z ktorého štýlu má dieťa najväčšiu RADOSŤ

Trénujeme:

SCÉNICKÝ TANEC/ SHOW dance * MODERNÝ TANEC * LATINO SHOW * HIP HOP * DISCO DANCE * STREET DANCE * základy KLASIKY A GYMNASTIKY 

Výsledkom nášho programu je, že dieťa spozná rôzne tanečné techniky a naučí sa choreografie. Rozvíjame u neho hudobno tanečné vnímanie, schopnosť vyjadriť sa vnímanie a ovládanie pohybov, pohybom, rytmiku, pohybová koordinácia, postoje, koordináciu, silu svalov, obratnosť, ohybnosť, držanie tela a kondícia, sebauvedomenie. Na konci programu (t.j. na konci školského roka) rodičia obdržia TANEČNÝ PROFIL dieťaťa s odporúčaniami, pre ktorý tanečný štýl má dieťa najlepšie fyzické dispozície, ktorý tanec dieťa najviac teší.

Objavujeme a vytvárame priestor pre talenty. Súčasne hľadáme možnosti realizácie všetkým deťom, tak aby tancovali pre radosť a boli v aktívnom pohybe.

Tréningy sú pestré a zábavné, pretože dieťa sa nevie samo motivovať musí byť motivované externými podnetmi. Súčasťou tréningov sú športové pohybové hry, pre zlepšenie koordinácie a kondície.

Radosť z pohybu je pre nás dôležitejšia ako tlak výkonu, ktorý môže dieťa odradiť od tancovania.

Najdôležitejšie pre dieťa je osobnosť trénera, tréner musí byť ODBORNÍK – poznať primerané cviky a záťaže (odbornosť) byť kreatívny a zábavný. Súčasne musí byť PEDAGÓG, musí vedieť udržať súlad skupiny, musí dieťa motivovať a pochopiť momentálne dispozície dieťaťa. Tréner nesmie dieťa urážať len preto, že nevie podať výkon. Preto naši tréneri musia spĺňať pedagogické nároky BENITIMU a prechádzajú školením motivácie detí. V zložitých situáciách trénerom radí špeciálna pedagogička.

Pozrite si ukážku tanečného profilu:

Podmienky absolvovania kurzu nájdete tu: https://benitim.sk/podmienky-celorocne-kurzy/.

Cena kurzu

Ročný poplatok pri frekvencii tréningov 2x týždenne je stanovený vo výške 300€ (6€/tréning) s možnosťou 2. splátok po 150€.

Ročný poplatok pri frekvencii tréningov 1x týždenne je stanovený vo výške 180€ (6€/tréning) s možnosťou 2. splátok po 90€.

Obrázky