Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
Rusovce - Požiarna zbrojnica začiatočníci 2x týžd. - 16:00 - 16:00 - - - 3 - 6 r. 02.10.2018 Neurčený
Rusovce - Požiarna zbrojnica pokročilí v rekonštrukcii - - - - - - - 5 – 7 r. Neurčený
Rusovce - tanečná sála v MŠ začiatočníci 2x týžd. 15:00 - 15:00 - - - - 3 - 6 r. 01.10.2018 Neurčený
Rusovce - tanečná sála v MŠ pokročilí 2x týžd. 16:00 - 16:00 - - - - 3 - 6 r. 01.10.2018 Neurčený
Ružinov - MŠ Velehradská 1x týžd. - - - - 15:15 - - 4 - 6 r. 05.10.2018 Neurčený
Jarovce - ZŠ Trnková 2x týžd. - 16:30 - 16:30 - - - 3 - 6 r. 25.09.2018 PIŠKÓTKY – tanec pre škôlkarov (3 – 6 rokov)

Všetky metodické pomôcky potrebné na tréningy zabezpečuje BENITIM.

Deti potrebujú:

  • vhodné tanečné (pohodlné) oblečenie, teda legíny / tepláky / suknička + tričko, cvičky (jarmilky alebo piškóty)
  • pitný režim zabezpečuje MŠ
  • chuť tancovať 🙂

Tréningy prebiehajú buď priamo v priestoroch materskej školy, v prípade externých skupín na určenom mieste. V prípade externých skupín rodič dovedie dieťa na miesto konania kurzu v dostatočnom časovom predstihu, aby sa dieťa stihlo na tréning stihlo pripraviť (prezliecť, prezuť…). Po tréningu rodič vyzdvihne dieťa od trénerky.

V MŠ si lektorka vyzdvihne deti priamo v triedach, po skončení tréningu ich odovzdá späť do tried. Je potrebné, aby rodičia v MŠ podpísali informovaný súhlas (info priamo v MŠ).

Tréning trvá 50 minút, koná sa 2x týždenne a v školskom roku prebehne 60 tréningov.

Pozor

Kurz na MŠ Velehradská môžu navštevovať iba deti z MŠ Velehradská a elokovaných pracovísk MŠ Tekovská a MŠ Budovateľská.

Dieťa spozná rôzne tanečné techniky, aby sa vedelo rozhodnúť pre tanec, ktorý mu najviac vyhovuje. Striedaním tancov zamedzíme jednotvárnosti tréningov a jedného trénera.

Pozorovaním dieťaťa počas roka zistíme, pre ktorý tanec má dieťa najlepšie fyzické dispozície a z ktorého štýlu má dieťa najväčšiu radosť.

Výsledkom nášho programu je, že dieťa spozná rôzne tanečne techniky a naučí sa choreografie. Rozvíjame u neho hudobno-tanečné vnímanie, schopnosť vyjadriť sa pohybom, rytmiku, pohybovú koordináciu, spevnenie svalstva, obratnosť, ohybnosť, držanie tela a kondíciu. Na konci programu rodičia obdržia TANEČNÝ PROFIL dieťaťa s odporúčaniami, pre ktorý tanečný štýl má dieťa najlepšie fyzické dispozície, ktorý tanec dieťa najviac teší.

Objavujeme a vytvárame priestor pre talenty. Súčasne hľadáme možnosti realizácie a vyjadrenia sa všetkým deťom, tak aby tancovali pre radosť a boli v aktívnom pohybe.

Tréningy sú pestré a zábavné, pretože dieťa sa nevie samo motivovať a musí byť motivované externými podnetmi. Súčasťou tréningov sú športové pohybové hry, pre zlepšenie koordinácie a kondície.

Radosť z pohybu je pre nás dôležitejšia ako tlak na výkonu, ktorý môže dieťa odradiť od tancovania.

Najdôležitejšie na tréningoch škôlkárov je osobnosť trénera, ktorý pozná hranice škôlkára a súčasne ide odvahou do naozajstného športovania. Tréneri pre túto vekovú kategóriu sú veľkí kreatívci, schopní pretlmočiť cvičenia do hravej formy. Súčasne musia poznať možné zaťaženie detí sa a dokázať pedagogicky udržať skupinu v pozornosti. Sú to skutoční športoví umelci a BENITIM vynakladá nemalé úsilie na objavovanie týchto trénerských talentov. V zložitých siutuáciách trénerom radí špeciálna pedagogička.

Podmienky absolvovania kurzu nájdete tu: https://benitim.sk/podmienky-celorocne-kurzy/.

Obrázky

Videá

Prihláška