Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
BA 5 Rusovce – pohybová sála v MŠ Vývojová 2x týždenne 15:45 - 16:30 - 15:45 - 16:30 - - - - 3 - 6 r. 26.09.2022 Lucia L.
BA 1 Staré mesto - MŠ Grösslingova 1x týždenne - len pre deti z MŠ Grosslingova - 14:15 - 16:20 - - - - - 3 - 6 r. 04.10.2022 Vanesa I.
  • vhodné tanečné pohodlné oblečenie (legíny / tepláky / suknička / tričko), cvičky (jarmilky / piškóty)
  • pitný režim zabezpečuje MŠ
  • chuť tancovať 🙂

 

Tréningy prebiehajú v priestoroch materskej školy alebo v prípade externých skupín, na určenom mieste. V prípade externých skupín rodič dovedie dieťa na miesto konania kurzu v dostatočnom časovom predstihu, aby sa dieťa stihlo na tréning pripraviť (prezliecť, prezuť…). V MŠ si lektorka vyzdvihne deti priamo v triedach, po skončení tréningu ich odovzdá späť do tried. Je potrebné, aby rodičia v MŠ podpísali informovaný súhlas (info priamo v MŠ).

Tréning trvá 50 minút. V školskom roku prebehne 60 tréningov pri frekvencii 2x týždenne a 32 tréningov pri frekvencii 1x týždenne.

V prípade, že je skupina plne obsadená, uprednostníme deti prihlásené na frekvenciu tréningov / lekcií 2x týždenne.

Dieťa spozná rôzne tanečné techniky, aby sa vedelo rozhodnúť pre tanec, ktorý mu najviac vyhovuje. Tréningy sú pestré a zábavné, pretože dieťa sa nevie samo nakopnúť a musí byť motivované externými podnetmi. Radosť z pohybu je pre nás dôležitejšia ako tlak na výkonu, ktorý môže dieťa odradiť od tancovania.

Naši tréneri

Najdôležitejšie na tréningoch škôlkarov je osobnosť trénera, ktorý pozná hranice škôlkara a súčasne ide odvahou do naozajstného tancovania. Taneční tréneri pre túto vekovú kategóriu sú veľkí kreatívci, schopní pretlmočiť tanečné cviky do hravej formy. Súčasne musia poznať možné zaťaženie detí sa a dokázať pedagogicky udržať skupinu v pozornosti.

Sledujte nás a získajte najčerstvejšie informácie na

 

Registrácie a prihlásenie prebiehajú prostredníctvom platobného systému PAYSY. Po prihlásení budete presmerovaný na stránku paysy.sk.

Podmienky absolvovania kurzu

DARUJTE NÁM VAŠE 2% 🙏  Ďakujeme ! 

Cena kurzu

Cena jedného tréningu pri frekvencii 1x týždenne: 6,50 €

  1. splátka za 1.polrok: 104 €
  2. splátka za 2.polrok: bude vypočítaná podľa zostávajúceho počtu tréningov.

Cena jedného tréningu pri frekvencii 2x týždenne: 5,50 €

  1. splátka za 1.polrok: 165 €
  2. splátka za 2.polrok: bude vypočítaná podľa zostávajúceho počtu tréningov. Cena bude zohľadňovať aj koncoročné hodnotenie. V školskom roku garantujeme 60 tréningov – pri frekvencii 2x týždenne a 32 tréningov – pri frekvencii 1x týždenne. BENI Day hodnotiaci spoločný tréning rodiča dieťaťa, odmeňovacie darčeky vrátane medailí a informovanie prostredníctvom sms o zrušení, príp. presune tréningov sú samozrejmosťou v našej komunikácii.

Obrázky