Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
BA 1 Staré mesto - MŠ Grösslingova 1x týždenne - iba deti z MŠ Grosslingova - v riešení v riešení - - - - 3 - 6 r. Neurčený
BA 5 Rusovce – tanečná sála v MŠ Vývojová 2x týždenne v riešení - v riešení - - - - 3 - 4 r. Neurčený

Všetky metodické pomôcky potrebné na tréningy zabezpečuje BENITIM.

Deti potrebujú:

  • vhodné tanečné (pohodlné) oblečenie, teda legíny / tepláky / suknička + tričko, cvičky (jarmilky alebo piškóty)
  • pitný režim zabezpečuje MŠ
  • chuť tancovať 🙂

Tréningy prebiehajú buď priamo v priestoroch materskej školy, v prípade externých skupín na určenom mieste. V prípade externých skupín rodič dovedie dieťa na miesto konania kurzu v dostatočnom časovom predstihu, aby sa dieťa stihlo na tréning stihlo pripraviť (prezliecť, prezuť…). Po tréningu rodič vyzdvihne dieťa od trénerky.

V MŠ si lektorka vyzdvihne deti priamo v triedach, po skončení tréningu ich odovzdá späť do tried. Je potrebné, aby rodičia v MŠ podpísali informovaný súhlas (info priamo v MŠ).

Tréning trvá 50 minút, koná sa 2x týždenne a v školskom roku prebehne 60 tréningov.

V prípade, že je skupina plne obsadená, uprednostníme deti prihlásené na frekvenciu tréningov / lekcií 2x týždenne.

Pozor

Kurz na MŠ Velehradská môžu navštevovať iba deti z MŠ Velehradská a elokovaných pracovísk MŠ Tekovská a MŠ Budovateľská.

Kurz na MŠ Grösslingova môžu navštevovať iba deti z uvedenej MŠ.

Prihlášky na kurz v MŠ Velehradská nájdete u pani riaditeľky priamo v MŠ.

Dieťa spozná rôzne tanečné techniky, aby sa vedelo rozhodnúť pre tanec, ktorý mu najviac vyhovuje. Striedaním tancov zamedzíme jednotvárnosti tréningov a jedného trénera.

Pozorovaním dieťaťa počas roka zistíme, pre ktorý tanec má dieťa najlepšie fyzické dispozície a z ktorého štýlu má dieťa najväčšiu radosť.

Výsledkom nášho programu je, že dieťa spozná rôzne tanečne techniky a naučí sa choreografie. Rozvíjame u neho hudobno-tanečné vnímanie, schopnosť vyjadriť sa pohybom, rytmiku, pohybovú koordináciu, spevnenie svalstva, obratnosť, ohybnosť, držanie tela a kondíciu. Na konci programu rodičia obdržia TANEČNÝ PROFIL dieťaťa s odporúčaniami, pre ktorý tanečný štýl má dieťa najlepšie fyzické dispozície, ktorý tanec dieťa najviac teší.

Objavujeme a vytvárame priestor pre talenty. Súčasne hľadáme možnosti realizácie a vyjadrenia sa všetkým deťom, tak aby tancovali pre radosť a boli v aktívnom pohybe.

Tréningy sú pestré a zábavné, pretože dieťa sa nevie samo motivovať a musí byť motivované externými podnetmi. Súčasťou tréningov sú športové pohybové hry, pre zlepšenie koordinácie a kondície.

Radosť z pohybu je pre nás dôležitejšia ako tlak na výkonu, ktorý môže dieťa odradiť od tancovania.

Najdôležitejšie na tréningoch škôlkárov je osobnosť trénera, ktorý pozná hranice škôlkára a súčasne ide odvahou do naozajstného športovania. Tréneri pre túto vekovú kategóriu sú veľkí kreatívci, schopní pretlmočiť cvičenia do hravej formy. Súčasne musia poznať možné zaťaženie detí sa a dokázať pedagogicky udržať skupinu v pozornosti. Sú to skutoční športoví umelci a BENITIM vynakladá nemalé úsilie na objavovanie týchto trénerských talentov. V zložitých siutuáciách trénerom radí špeciálna pedagogička.

Sledujte nás a získajte najčerstvejšie informácie na

Registrácie a prihlásenie prebiehajú prostredníctvom platobného systému PAYSY. Po prihlásení budete presmerovaný na stránku paysy.sk.

Podmienky absolvovania kurzu nájdete tu: https://benitim.sk/podmienky-celorocne-kurzy/.

Cena kurzu

Ročný poplatok pri frekvencii tréningov 2x týždenne je stanovený vo výške 300€ (5€/tréning) s možnosťou 2. splátok po 150€.

Ročný poplatok pri frekvencii tréningov 1x týždenne je stanovený vo výške 180€ (6€/tréning) s možnosťou 2. splátok po 90€.

Obrázky