Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
online 2x týždenne - - 17:00 - upresníme 17:00 - upresníme - - - 4 - 6 r. Neurčený
BA 2 Ružinov - MŠ Velehradská 2x týžd. - časy nám škola zatiaľ nepotvrdila 14:30 - 14:30 - - - - 4 - 6 r. Neurčený
BA 2 Ružinov - MŠ Velehradská 2x týžd. - časy nám škola zatiaľ nepotvrdila 15:10 - 15:10 - - - - 4 - 6 r. Neurčený
BA 2 Ružinov - EP Tekovská 1x týžd. - časy nám škola zatiaľ nepotvrdila - - - 15:00 - - - 5 – 6 r. Neurčený

Všetky metodické a výučbové pomôcky zabezpečuje BENITIM.

Lekcie prebiehajú priamo v priestoroch MŠ, lektorka vyzdvihne deti z tried, po skončení lekcie ich odovzdá späť do tried. Rodičia musia podpísať Informovaný súhlas (info v MŠ).

Lekcie trvajú 30 minút, konajú sa 2x týždenne a v školskom roku prebehne 60 lekcií.

Pozor

Kurz na MŠ Velehradská môžu navštevovať iba deti z MŠ Velehradská a elokovaných pracovísk MŠ Tekovská a MŠ Budovateľská.

Prihlášky do kurzu na MŠ Velehradská, EP Budovateľská a EP Tekovská nájdete u pani riaditeľky priamo v MŠ, alebo u pani zástupkyne v EP.

Lekcie prebiehajú popoludní priamo v priestoroch MŠ. Lektorka vyzdvihne deti z tried a po skončení lekcie vráti späť. Deti sú rozdelené do skupín podľa úrovne znalosti angličtiny a ich predispozícií učiť sa nové, toto posúdenie konzultujeme s rodičmi.

Učíme podľa učebníc z vydavateľstva Oxford University Press – Happy House.

Vyučujeme v menších skupinách. Skúsenosť nám ukazuje, že ideálna skupina detí na výučbu je okolo 9 detí od 4. rokov. Preto skupiny otvárame od počtu 5, do max. 15 detí.

Podmienky absolvovania kurzu nájdete tu: https://benitim.sk/podmienky-celorocne-kurzy/.

Videá

Prihláška