Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
BA 2 Ružinov - ZŠ Borodáčova 2x týžd. - - - - - - - 4 - 6 r. Neurčený

Všetky metodické a výučbové pomôcky zabezpečuje BENITIM.

V prípade, že je skupina plne obsadená, uprednostníme deti prihlásené na frekvenciu lekcií 2x týždenne.

Sledujte nás a získajte najčerstvejšie informácie na

Prihlášku vyplňte aj v prípade, že v tabuľke nie je uvedený čas kurzu na vami vybratej škole. O otvorení skupiny vás budeme obratom informovať.

 

 

Lekcie prebiehajú priamo v priestoroch MŠ, lektorka vyzdvihne deti z tried, po skončení lekcie ich odovzdá späť do tried. Rodičia musia podpísať Informovaný súhlas (info v MŠ).

Lekcie trvajú 30 minút, konajú sa 2x týždenne a v školskom roku prebehne 60 lekcií.

Pozor

Kurz na MŠ Velehradská môžu navštevovať iba deti z MŠ Velehradská a elokovaných pracovísk MŠ Tekovská a MŠ Budovateľská.

Prihlášky do kurzu na MŠ Velehradská, EP Budovateľská a EP Tekovská nájdete u pani riaditeľky priamo v MŠ, alebo u pani zástupkyne v EP.

Lekcie prebiehajú popoludní priamo v priestoroch MŠ. Lektorka vyzdvihne deti z tried a po skončení lekcie vráti späť. Deti sú rozdelené do skupín podľa úrovne znalosti angličtiny a ich predispozícií učiť sa nové, toto posúdenie konzultujeme s rodičmi.

Učíme podľa učebníc z vydavateľstva Oxford University Press – Happy House.

Vyučujeme v menších skupinách. Skúsenosť nám ukazuje, že ideálna skupina detí na výučbu je okolo 9 detí od 4. rokov. Preto skupiny otvárame od počtu 5, do max. 15 detí.

Podmienky absolvovania kurzu nájdete tu: https://benitim.sk/podmienky-celorocne-kurzy/.

Cena kurzu

Ročný poplatok pri frekvencii lekcií 2x týždenne je stanovený vo výške 360€ (6€ lekcia) s možnosťou 2. splátok po 180€.

Ročný poplatok pri frekvencii lekcií 1x týždenne je stanovený vo výške 210€ (7€ lekcia) s možnosťou 2. splátok po 105€.

 

Videá