Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
BA 2 Vrakuňa - ZŠ Železničná 2x týžd. - 14:15 - 15:00 - 14:15 - 15:00 - - - I. level Neurčený
BA 2 Vrakuňa - ZŠ Železničná 2x týžd. - 15:10 - 15:55 - 15:10 - 15:55 - - - II. level Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Dudova 2x týžd. - od 13:30 - od 13:30 - - - I. level Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Dudova 2x týžd. - od 14:30 - od 14:30 - - - III. level Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Tupolevova 2x týžd. od 13:30 - - od 13:30 - - - I. level Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Tupolevova 2x týžd. od 14:30 - - od 14:30 - - - II. level Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Turnianska 2x týžd. od 13:30 - od 13:30 - - - - I. level ANGLOspeaker (6-12r.)
BA 5 Petržalka - ZŠ Turnianska 2x týžd. od 14:30 - od 14:30 - - - - II. level ANGLOspeaker (6-12r.)

BENITIM zabezpečuje všetky metodické a výučbové pomôcky. Dieťa na lekcie potrebuje:

  • peračník – aktuálne podľa pokynov lektorky
  • fľašu s pitím
  • BENIbook (dieťa dostane od lektorky)
  • chuť učiť sa angličtinu 🙂

DOMA je žiadúce posilniť výučbu počúvaním nahrávok, ktorú obdržíte e-mailom – s nahrávkami slovíčok, fráz, konverzácií. Je to jediná výučbová pomôcka.

Lekcie prebiehajú popoludní priamo na základných školách v Bratislave. Lektorka vyzdvihne deti v ŠKD a po skončení lekcie vráti späť do ŠKD. Deti sú rozdelené do skupín podľa úrovne znalosti angličtiny a ich predispozícií učiť sa nové, toto posúdenie konzultujeme s rodičmi.

Učíme podľa učebníc z vydavateľstva Oxford University Press – Happy Series.

Vyučujeme v menších skupinách. Skúsenosť nám ukazuje, že ideálna skupina detí na výučbu je okolo 9 detí. Preto skupiny otvárame od počtu 5, do max. 11 detí.

Bežné metódy výučby angličtiny na základných školách sú postavené na oddelenom učení slovíčok a gramatiky. Na tomto základe by malo dieťa tvoriť vety, čo je však zdĺhavý a pre dieťa náročný proces. Častokrát sa stretávame s tým, že deti síce majú relatívne širokú slovnú zásobu, ale nedokážu odpovedať ani na jednoduché otázky, nieto ich ešte tvoriť. 

Preto sme zvolili metódu učenia podobnú bilingválnemu prostrediu, teda učenie v celých vetách.Čas a energiu venujeme neustálemu opakovaniu vetných konštrukcií a ustálených fráz v rôznych variáciách, pri rôznych činnostiach a cez asociácie vnímané rôznymi zmyslami. Smerujeme k tomu, aby sa dieťa pri rozprávaní nezaťažovalo premýšľaním, ako slová pospájať.

Našu metódu fixujeme opakovaním celých viet, ktoré sa dieťaťu podvedome ukladajú do mozgu. Postupom času sa mu budú vetné konštrukcie „ponúkať“ automaticky. 

Správnosť metódy nám potvrdzuje fakt, že deti v našich kurzoch zotrvávajú niekoľko rokov.

Lekcie sú intenzívne, neustále udržiavame pozornosť dieťaťa. Na lekciách sa k odpovedi dostane každé, aj nesmelé, introvertné či pomalšie napredujúce dieťa.

Zakladáme si na kvalifikovaných lektoroch so skúsenosťami v práci s deťmi.

Naši lektori musia mať kvalifikáciu na výučbu anglického jazyka, ale predovšetkým pedagocické vzdelanie a/alebo niekoľkoročnú prax v práci s deťmi, cit pre tvorivosť a hru.

Na konci školského roka dostane dieťa od lektora individuálne hodnotenie.

Pozrite si úkážku hodnotenia:

 

 

 

Absolvovať ho môžu deti od 8 do 15 rokov.

V prípade, že je skupina plne obsadená, uprednostníme deti prihlásené na frekvenciu lekcií 2x týždenne.

Sledujte nás a získajte najčerstvejšie informácie na

Prihlášku vyplňte aj v prípade, že v tabuľke nie je uvedený čas kurzu na vami vybratej škole. O otvorení skupiny vás budeme obratom informovať.

 

 

Pred zaradením Vášho dieťaťa do prebiehajúceho kurzu, prosím, počkajte na odpoveď z e-mailovej adresy benitim@benitim.sk, či je v danej skupine voľné miesto.

Lekcie trvajú 45 minút, konajú sa 2x týždenne a v školskom roku prebehne 60 lekcií.

 

Podmienky absolvovania kurzu nájdete tu: https://benitim.sk/podmienky-celorocne-kurzy/.

Cena kurzu

Ročný poplatok pri frekvencii lekcií 2x týždenne je stanovený vo výške 360€ (6€ lekcia) s možnosťou 2. splátok po 180€.

Ročný poplatok pri frekvencii lekcií 1x týždenne je stanovený vo výške 210€ (7€ lekcia) s možnosťou 2. splátok po 105€.

Obrázky