Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
Petržalka - ZŠ Budatínska 2x týžd. od 12:30 - od 12:30 - - - - I. level Neurčený
Petržalka - ZŠ Budatínska 2x týžd. od 12:30 - od 12:30 - - - - II. level Neurčený
Petržalka - ZŠ Budatínska 2x týžd. od 12:30 - od 12:30 - - - - III. level Neurčený
Petržalka - ZŠ Dudova 2x týžd. - od 13:00 - od 13:00 - - - I. level Neurčený
Petržalka - ZŠ Dudova 2x týžd. - od 13:00 - od 13:00 - - - III. level Neurčený
Petržalka - ZŠ Tupolevova 2x týžd. 12:30 - - 13:15 - - - I. level Neurčený
Petržalka - ZŠ Tupolevova 2x týžd. 13:30 - - 15:15 - - - II. level Neurčený
Petržalka - ZŠ Tupolevova 2x týžd. - 14:30 - 14:15 - - - III. level Neurčený
Petržalka - ZŠ Turnianska 2x týžd. 14:45 - 13:30 - - - - I. level Neurčený
Petržalka - ZŠ Turnianska 2x týžd. 14:30 - 15:30 - - - - II. level Neurčený
Vrakuňa - ZŠ Železničná 2x týžd. - 14:35 - - 12:45 - - I. level Neurčený
Vrakuňa - ZŠ Železničná 2x týžd. - 13:45 - - 13:40 - - II. level Neurčený
Vrakuňa - ZŠ Železničná 2x týžd. - 12:45 - - 14:35 - - III. level Neurčený

BENITIM zabezpečuje všetky metodické a výučbové pomôcky. Dieťa na lekcie potrebuje:

  • peračník – aktuálne podľa pokynov lektorky
  • fľašu s pitím
  • BENIbook (dieťa dostane od lektorky)
  • chuť učiť sa angličtinu 🙂

DOMA je žiadúce posilniť výučbu počúvaním CD s nahrávkami slovíčok, fráz, konverzácií. CD je jediná výučbová pomôcka, ktorú rodič zakupuje, poplatok je 5€.

Lekcie prebiehajú popoludní priamo na základných školách v Bratislave. Lektorka vyzdvihne deti v ŠKD a po skončení lekcie vráti späť do ŠKD. Deti sú rozdelené do skupín podľa úrovne znalosti angličtiny a ich predispozícií učiť sa nové, toto posúdenie konzultujeme s rodičmi.

Učíme podľa učebníc z vydavateľstva Oxford University Press – Happy Series.

Vyučujeme v menších skupinách. Skúsenosť nám ukazuje, že ideálna skupina detí na výučbu je okolo 9 detí. Preto skupiny otvárame od počtu 5, do max. 11 detí.

Bežné metódy výučby angličtiny na základných školách sú postavené na oddelenom učení slovíčok a gramatiky. Na tomto základe by malo dieťa tvoriť vety, čo je však zdĺhavý a pre dieťa náročný proces. Častokrát sa stretávame s tým, že deti síce majú relatívne širokú slovnú zásobu, ale nedokážu odpovedať ani na jednoduché otázky, nieto ich ešte tvoriť. 

Preto sme zvolili metódu učenia podobnú bilingválnemu prostrediu, teda učenie v celých vetách.Čas a energiu venujeme neustálemu opakovaniu vetných konštrukcií a ustálených fráz v rôznych variáciách, pri rôznych činnostiach a cez asociácie vnímané rôznymi zmyslami. Smerujeme k tomu, aby sa dieťa pri rozprávaní nezaťažovalo premýšľaním, ako slová pospájať.

Našu metódu fixujeme opakovaním celých viet, ktoré sa dieťaťu podvedome ukladajú do mozgu. Postupom času sa mu budú vetné konštrukcie „ponúkať“ automaticky. 

Správnosť metódy nám potvrdzuje fakt, že deti v našich kurzoch zotrvávajú niekoľko rokov.

Lekcie sú intenzívne, neustále udržiavame pozornosť dieťaťa. Na lekciách sa k odpovedi dostane každé, aj nesmelé, introvertné či pomalšie napredujúce dieťa.

Zakladáme si na kvalifikovaných lektoroch so skúsenosťami v práci s deťmi.

 

Naši lektori musia mať kvalifikáciu na výučbu anglického jazyka, ale predovšetkým pedagocické vzdelanie a/alebo niekoľkoročnú prax v práci s deťmi, cit pre tvorivosť a hru.

Pred zaradením Vášho dieťaťa do prebiehajúceho kurzu, prosím, počkajte na odpoveď z e-mailovej adresy benitimpredeti@gmail.com, či je v danej skupine voľné miesto.

Lekcie trvajú 45 minút, konajú sa 2x týždenne a v školskom roku prebehne 60 lekcií.

 

Podmienky absolvovania kurzu nájdete tu: https://benitim.sk/podmienky-celorocne-kurzy/.

Cena kurzu

Ceny kurzov na šk. rok 2018/2019.

Miesta s frekvenciou lekcií 2x týždenne:

288 € za celý školský rok 2018/2019

  Suma Splatnosť
1. platba  144 € najneskôr na 4. lekcii
2. platba 144 € 31.1.2019

Prvá platba je splatná najneskôr na 4. lekcii. V prípade, že kurz 4. lekcie neuhradíte, dieťa sa na ďalšej lekcii sa už nemôže zúčastniť.

Pri nástupe počas roka hradíte len lekcie od nástupu do konca šk. roka. Výšku platby vám oznámime emailom po prijatí registrácie dieťaťa na kurz.

Miesta s frekvenciou lekcií 1x týždenne:

156 € za celý školský rok 2018/2019

  Suma Splatnosť
1. platba  78 € najneskôr na 2. lekcii
2. platba 78 € 31.1.2019

Prvá platba je splatná do 2 týždňov po nástupe na kurz. Pri nástupe počas roka hradíte len lekcie od zaregistrovania prihlášky do konca výučbového obdobia. Výšku platby vám oznámime emailom po prijatí registrácie dieťaťa na kurz.

Bonus pre vás

Pri absolvovaní celoročného kurzu získava dieťa v cene tričko BENITIM.

Vzdelávacie poukazy

Žiaľ, pre mimoriadne strikné a špecifické požiadavky ministerstva školstva nutné na splnenie podmienok prijímateľa vzdelávacích poukazov sa vzdelávacie poukazy na úhradu našich kurzov použiť nedajú.

Obrázky

Prihláška