Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
školáci - začiatočníci 2x 17:45 - 17:45 - - - - ANGLOspeaker online
školáci - mierne pokročilí 2x 17:00 17:00 - - - ANGLOspeaker online
školáci - pokročilí 2x 16:00 - 16:00 - - - - ANGLOspeaker online

Lekcie sú vhodné pre deti už od 4 do 12 rokov. 

Deti delíme do skupín podľa veku a úrovne znalosti angl. jazyka. Lektorka si na prvej lekcii preverí schopnosť dieťaťa reagovať na výučbu, preto je možné, že sa v skupine ocitnú deti s relatívne väčšou slovnou zásobou a vyššou znalosťou gramatických javov spolu s menej zdatnými, nakoľko ich schopnosť porozumieť hovorenému slovu a odpovedať v celých vetách môže byť na rovnakej úrovni. Všetky deti však zaznamenajú v schopnosti tvoriť vety a odpoveď na otázky v angličtine výrazný progres.

 • učíme deti v hovoriť v celých vetách, nielen po slovíčkach
 • s deťmi preberáme témy každodenného života
 • upevňujeme a rozširujeme slovnú zásobu 
 • nadväzujeme na školské učivo a ukotvujeme ho v konverzačnej podobe
 • pracujeme s certifikovanými materiálmi Oxford University Press

Deti po absolvovaní našich kurzov (školáci)

 • lepšie rozumejú hovorenému anglickému slovu
 • vedia prirodzenejšie odpovedať v angličtine
 • dokážu viesť jednoduchú konverzáciu na každodenné témy
 • ovládajú základné gramatické javy

Naše lektorky: 

 • sú skúsené, vyškolené a overené pedagogičky
 • vedú lekcie hravo, čím si deti získajú aj cez obrazovku
 • absolvovali špeciálne školenie zamerané na nové metodiky vedenia lekcií cez online platformy 
 • využívajú pri výučbe hry, súťaže, pesničky, ale aj pohybové prvky a špeciálne postupy a pomôcky