Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
Petržalka – ZŠ Narnia čas upresníme - - - - - - - 8 – 15 r. Neurčený

Tréningy trvajú 90 minút a konajú sa 2x týždenne v pondelok a v stredu od 16:30 do 18:00 hod.

Dovoľujeme si upozorniť, že nie je možné trénovať len 1x do týždňa!

Charakteristika niektorých tanečných štýlov:

JAZZ DANCE

V modernom ponímaní ide najmä o výbornú koordinácia tela, zvládnutie pohybu v priestore v kombinácii s náročnou technikou. Jazzoví tanečníci sa vynikajúco dokážu uplatniť aj v iných tanečných štýloch. Moderný Jazz je základným prvkom muzikálov a často sa objavuje vo videoklipoch alebo súťažných tancoch. V jazzovom tanečnom prejave sa dnes stretnete aj s prvkami Street Dance, Funky, Hip-Hopu, ale aj iných techník.

MODERNÝ TANEC

Zahŕňa všetky prejavy umeleckého tanca, ktoré sa vyvíjali od začiatku 20. storočia pomimo Klasického Tanca. Moderný Tanec prináša nové výrazové možnosti. Je plný dynamiky, cítenia, výrazu a nálady. Technika Moderného Tanca je prípravou pre všetky druhy súčasných štýlov. Pre deti ideálny spôsob naučiť sa pohybové variácie, začať s improvizáciou a naučiť sa pracovať s dynamikou.

HIP-HOP

Hip-Hop je nielen tanec, ale kultúra už niekoľkých generácií. Ide o rôznorodý tanečný štýl, využívajúci mnohé prvky z iných tancov. K Hip-Hopu patrí viacero pouličných tanečných techník – Breaking, Lockin, Krumping, Poppin, Hype Dance, New Jack Swing, vrátane rôznych tvorivých prvkov ako je zastavenie, žart, flash a pod. Všetky techniky sa vyznačujú dynamickými, často akrobatickými a fyzicky náročnými pohybmi. Napriek tomu ho milujú už deti…

MTV style

Je to relatívne nový tanečný štýl, vychádzajúci z Hip-Hopu a jeho odnoží, napr. New-Style, R´n´B a Street Jazzu, ale objavujú sa v ňom aj prvky Rocku, Popu a elektronickej hudby. V MTV style neexistujú štýlové hranice! Inšpirácia pochádza z videoklipov známych hitov, kde sú choreografie stavané pre show maximálny vizuálny zážitok. Choreografia musí dávať určitý zmysel a vyjadrovať buď konkrétnu hudbu, text, osobnosť interpreta alebo nejakú tému.

SHOW DANCE

Choreografie Show Dance vyjadrujú nejakú tému, príbeh, ideu a na to sa používajú tanečné vyjadrovacie prostriedky najmä z moderného tanca, klasiky, akrobacie a gymnastické prvky. V Show Dance sa môžu objaviť aj techniky zo zdanlivo nesúvisiacich štýlov, napr. Disco Dance, Hip-Hopu, Electric Boogie, Break Dance a Stepu, dokonca aj latinsko-amerických tancov. Vystúpenia musia osloviť a strhnúť diváka, preto ich súčasťou sú nápadité vizuálne efekty, akrobatické a spektakulárne prvky a efekty.

Kurzovné je splatné vopred, v troch platbách. V šk. roku odtrénujeme 60 tréningov (pri frekvencii 2x týždenne). Rátajú sa len zrealizované tréningy z našej strany, a to od dátumu 1. tréningu. Počas prázdnin a št. sviatkov sa netrénuje, tieto dni do celkového počtu tréningov nerátame. Bližšie informácie o platbách v časti Cena kurzu.

Neskorší nástup

Ak dieťa nastúpi do už prebiehajúceho kurzu, zaplatíte prvú platbu 30,-€. Počet tréningov, ktoré dieťa neabsolvovalo z dôvodu neskoršieho nástupu, vám odrátame z nasledujúcej platby.

Choroba dieťaťa

Ak je dieťa choré nepretržite viac ako 2 týždne, pošlite nám najneskôr do 2 týždňov od nástupu po chorobe potvrdenie od lekára (stačí e-mailom), ktoré predkladáte v škole / materskej škole. Vynechané tréningy vám odrátame z nasledujúcej platby.

Cena kurzu

Ceny kurzov na šk. rok 2018/2019 sú v procese stanovenia.*

* V prípade, že po zverejnení ceny kurzovného nebudete s jej výškou súhlasiť, môžte sa pred nástupom na kurz odhlásiť a my vám vrátime všetky platby spojené s daným kurzom.

300 € za celý školský rok 2017/2018

  Suma Splatnosť
1. platba  30 € najneskôr na 4. tréningu
2. platba 135 € 31.1.2019

Prvá platba je splatná najneskôr na 4. tréningu. V prípade, že do kurz 4. tréningu neuhradíte, dieťa sa na ďalšom tréningu sa už nemôže zúčastniť.

Pri nástupe počas roka hradíte len tréningy od nástupu do konca tréningového obdobia. Výšku platby vám oznámime emailom po prijatí registrácie dieťaťa na kurz. Cena za 1 tréning je ? €.

 

Bonus pre vás

Pri absolvovaní celoročného kurzu získava dieťa dieťa v cene kurzu tričko BENITIM.

Vzdelávacie poukazy

Žiaľ, pre mimoriadne strikné a špecifické požiadavky ministerstva školstva nutné na splnenie podmienok prijímateľa vzdelávacích poukazov sa vzdelávacie poukazy na úhradu našich kurzov použiť nedajú.

Obrázky

Prihláška