• Môžete sa prihlásiť na 1, ale aj viac tréningov týždenne – podľa ponuky.
  • V prípade vyššieho záujmu otvoríme ďalšie termíny.
  • Tréningové obdobie je 10 týždňov (trénujeme až do konca šk. roka).
  • Cena kurzu je 60,- € pri frekvencii 1x týždenne.
  • Prihlasujete sa na celý modul 10 tréningov, náhrady možné len ak bude voľné miesto v inej tréningovej skupine.
  • Max. počet detí v skupine je aktuálne 5.
  • Tohtoročné, už uhradené kurzovné, môžete využiť na úhradu tohto kurzu.
  • Nové deti – úhrada kurzu v hotovosti na mieste pred prvým tréningom ( prihláška vopred je nutná).

 

Na čo sa na tréningoch zameriame:

RÝCHLOSŤ – udržiavanie a zlepšovanie rýchlostných schopností

KOORDINÁCIA – do cvičení zapojíme aj hlavu, aby boli pohyby tela čo najviac koordinované a zosúladené.

VYTRVALOSŤ – posilníme si vôľu a prekonáme vlastné limity

SILA – cvičenia na rovnomerné posilnenie celého tela.

 

benitim tábory sport prihlaska