Na čo sa na tréningoch zameriame:

SILA A FLEXIBILITA – posilňovanie častí tela potrebných pre výkon parkourových a freerun prvkov.

PRESKOKY – zdolávanie tenkých úzkych prekážok, prekonávanie výškových a vzdialených prekážok

FREERUN PRVKY – nácvik technicko-koordinačne náročných prvkov

DYNAMIKA POHYBU – trénovanie ľahkosti a ladnosti rýchlych pohybov, estetické prepájanie prvkov

benitim tábory sport prihlaska

Tréningy prebiehajú v súlade s aktuálnymi covid opatreniami. Športové pomôcky po každej aktivite DEZINFIKUJEME. Pitný režim zabezpečujú deťom výhradne rodičia – tzn. každý musí mať VLASTNÚ FĽAŠU OZNAČENÚ MENOM.

Cena kurzu

Ročný poplatok pri frekvencii tréningov 2x týždenne je stanovený vo výške 420,-€ s možnosťou 2. splátok po 210,-€

Ročný poplatok pri frekvencii tréningov 1x týždenne je stanovený vo výške 360,-€ s možnosťou 2. splátok po 180,-€

 

Prihláška