• Môžete sa prihlásiť na 1, ale aj viac tréningov týždenne – podľa ponuky, aj na 2 tréningy po sebe.
  • V prípade vyššieho záujmu otvoríme ďalšie termíny. 
  • Tréningové obdobie je 6 týždňov.  
  • Cena kurzu je 42,- € pri frekvencii 1x týždenn, 82,-€ pri frekvencii 2x týždenne.
  • Počet detí v skupine max. 5. V prípade, že opatrenia vlády dovolia trénovať vo väčších skupinách, cenu za tréning znížime.
  • Tohtoročné, už uhradené kurzovné, môžete využiť na úhradu tohto kurzu.  
  • Nové deti – úhrada kurzu v hotovosti na mieste pred prvým tréningom. 

 

 

Naviažeme na predchádzajúce tréningy. Deti získajú adaptáciu na vonkajšie prostredie, zlepšia si imunitu a orientáciu v priestore.

Na čo sa na tréningoch zameriame: 

SILA A FLEXIBILITA – posilňovanie častí tela potrebných pre výkon  parkourových a freerun prvkov.

PRESKOKY – zdolávanie tenkých úzkych prekážok, prekonávanie výškových a vzdialených prekážok

FREERUN PRVKY – nácvik technicko-koordinačne náročných prvkov

DYNAMIKA POHYBU – trénovanie ľahkosti a ladnosti rýchlych pohybov, estetické  prepájanie prvkov 

benitim tábory sport prihlaska