Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
BA 2 Ružinov - SPŠ Drieňová 2x týždenne - 17:00 - 18:00 - 15:30 - 16:30 - - - 9 – 15 r. 13.09.2022 Neurčený
BA 4 Karlova Ves - ZŠ Majerníkova 2x týždenne - - - 15:00 - 16:00 - - - 9 – 15 r. 06.10.2022 Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Tupolevova prípravka 2x týždenne - - 15:00 - 16:00 - 14:00 - 15:00 - - 7 - 9 r. 21.09.2022 Neurčený
BA 5 Petržalka – ZŠ Tupolevova pokročilí 2x týždenne - - 16:00 - 17:00 - 15:00 - 16:00 - - 9 – 15 r. 21.09.2022 Neurčený
BA 5 Rusovce - ZŠ Vývojová 2x týždenne 17:00 - 18:00 - - - 15:00 - 16:00 - - 9 – 15 r. 26.09.2022 Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Pankúchova 1x týždenne 15:30 - 16:30 - - - - - - 9 - 14 r. 10.10.2022 Neurčený
BA 2 P. Biskupice - ZŠ Podzáhradná 1x týždenne - - 15:00 - 16:00 - - - - 9 - 14 r. 28.09.2022 Neurčený
  • športové, pohodlné oblečenie
  • fľašu s pitím

 

Tréningy parkouru prebiehajú v telocvičniach a vonkajších športoviskách na základných školách v Bratislave. Tréning je vhodný pre deti od 9 rokov.

Pre mladšie deti odporúčame kurz ŠPORTmaniak, v ktorom deti trénujú aj prvky parkouru.parkour pre deti benitim kurzy

Deti prvého stupňa vyzdvihnú tréneri v ŠKD a po skončení tréningu odovzdajú priamo rodičovi alebo vrátia späť do ŠKD. Rodič môže voziť dieťa na tréningy podľa rozpisu aj z externého prostredia, staršie deti chodia na tréning samé.

Tréning trvá 60 minút, koná sa 1x alebo 2x týždenne a v školskom roku prebehne 30, resp. 60 tréningov (podľa frekvencie tréningov).

Na konci školského roka dostane dieťa osobný športový profil, ktorý mu vypracuje jeho tréner.

 

Naši tréneri

Trénerov si starostlivo vyberáme a všetkých zaškoľujeme do našej prepracovanej metodiky. Vyberáme si kreatívnych učiteľov telesnej výchovy s výbornými pedagogickými zručnosťami. Keďže pracujeme aj s deťmi so špeciálnymi potrebami, k dispozícii majú poradenstvo špaciálneho pegagóga.

 

Po prihlásení budete presmerovaný na platobnú stránku paysy.sk.

 

Celoročný kurz parkouru je postavený na rovnakých metodických princípoch ako ostatné naše kurzy, a to je motivácia detí k pohybu nenásilnou zábavnou formou. Je určený pre deti od 9 do15 rokov. Kurz vedú skúsení špecializovaní tréneri s praxou.

Sledujte nás a získajte najčerstvejšie informácie na:

Cena kurzu

Cena jedného tréningu pri frekvencii 1x týždenne: 7 €

  1. splátka za 1.polrok: 112 €
  2. splátka za 2.polrok: bude vypočítaná podľa zostávajúceho počtu tréningov.

Cena jedného tréningu pri frekvencii 2x týždenne: 6 €

  1. splátka za 1.polrok: 180 €
  2. splátka za 2.polrok: bude vypočítaná podľa zostávajúceho počtu tréningov.

V školskom roku garantujeme 60 tréningov – pri frekvencii 2x týždenne a 32 tréningov – pri frekvencii 1x týždenne. BENI Day hodnotiaci spoločný tréning rodiča dieťaťa, odmeňovacie darčeky vrátane medailí a informovanie prostredníctvom sms o zrušení, príp. presune tréningov sú samozrejmosťou v našej komunikácii.

Obrázky