Všetky tréningové a testovacie pomôcky zabezpečuje BENITIM. Dieťa si so sebou prinesie:

  • pohodlné športové oblečenie
  • športovú obuv vhodnú do telocvične
  • fľašu s pitím
  • chuť zašportovať si 🙂

V prípade, že dieťa má zdravotné obmedzenia – fyzické alebo mentálne, vopred nás informujte a dohodneme sa na forme testovania.

ŠPORT test je dvojhodinový program pozostávajúci z:

  1. Testu OSOBNOSTNÝCH dispozícií – PERSONAL testu – 20 minútový rozhovor so psychológom
  2. Testu FYZICKÝCH dispozícií – EUROFIT testu

Testovanie prebieha zábavnou formou, deti si okrem testovaných disciplín môžu vyskúšať rôzne športy, aj také, s ktorými sa ešte nestretli.

Ak sa rozhodnete, môže dieťa absolvovať len pre test FYZICKÝCH dispozícií alebo len pre test OSOBNOSTNÝCH dispozícií. Je len na vás akú možnosť si vyberiete.

Pozor!

Dieťa, ktoré ešte nie je žiakom ZŠ, nemôže absolvovať test FYZICKÝCH dispozícií, pretože jeho výsledky budú pravdepodobne vykazovať podpriemernú úroveň. Vhodný vek je od 8 rokov.

 

KAŽDÉ DIEŤA MÔŽE ŠPORTOVAŤ

Aby však malo zo športu radosť a vydržalo pri športe čo najdlhšie, je potrebné, aby šport zodpovedal v prvom rade jeho povahovým vlastnostiam a následne aj fyzickým možnostiam. Nedostatok fyzických schopností sa dá vhodnými tréningovými a kompenzačnými cvičeniami dotrénovať.

Prečítajte si tiež:

Chcem, aby moja dcéra športovala. Tak som ju dala otestovať.

Cena testovania

Cena kompletného testovania dvoma testami je 62 €, záloha pred testovaním 25 €.

Cena za samostatné fyzické testovanie je 33 €, záloha pred testovaním 25 €.

Cena za samostatné osobnostné testovanie je 36 €, záloha pred testovaním 25 €.

Odborní konzultanti

Odborným konzultantom testovania detí je:

Mgr. Eduard Kučera – ŠPORT TEST

klucera-220x300

Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu, odbor Šport zdravie a Učiteľstvo telesnej výchovy. Špecializuje sa na šport pre všetkých – V. kvalifikačný stupeň, regeneračný pracovník. V BENITIMe je hlavným trénerom, spolu s kmeňovými trénermi jednotlivých športových skupín nastavuje celoročný športový program pre deti vo veku od 3 do 15 rokov ŠPORTmaniak. Niekoľko rokov trénuje skupiny detí od 3 do 6 rokov a vedie v BENITIMe tiež tréningy plávania.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Adriana Aganbegovič – ŠPORT TEST

Adriana Adambegovič

Špeciálna pedagogička, zodpovedá za pedagogickú stránku tréningov. Školí BENITIM trénerov v motivačnej pedagogike. Má na starosti stmeľovanie detského tímu v jednotlivých skupinách. Je pedagogickou pomocou pri riešení problémových situácií v tímoch. Pôsobí ako odborný konzultant pre športové testovanie.

Obrázky

Prihláška