Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
ZŠ Medzilaborecká - Test OSOBNOSTNÝCH dispozícií 1 test - - - - - 10:00 - 8 – 15 r. 27.04.2019 Denisa Cerovská
ZŠ Medzilaborecká – FYZICKÝ i OSOBNOSTNÝ test spolu 2 testy - - - - - 10:00 - 8 – 15 r. 27.04.2019 Denisa Cerovská
ZŠ Medzilaborecká - Test FYZICKÝCH dispozícií 1 test - - - - - 10:00 - 8 – 15 r. 27.04.2019 Denisa Cerovská

Všetky tréningové a testovacie pomôcky zabezpečuje BENITIM. Dieťa si so sebou prinesie:

 • pohodlné športové oblečenie
 • športovú obuv vhodnú do telocvične
 • fľašu s pitím
 • chuť zašportovať si 🙂

V prípade, že dieťa má zdravotné obmedzenia – fyzické alebo mentálne, vopred nás informujte a dohodneme sa na forme testovania.

ŠPORT test je dvojhodinový program pozostávajúci z:

 1. Testu OSOBNOSTNÝCH dispozícií – PERSONAL testu
 2. Testu FYZICKÝCH dispozícií – EUROFIT testu

Testovanie prebieha zábavnou formou, deti si okrem testovaných disciplín môžu vyskúšať rôzne športy, aj také, s ktorými sa ešte nestretli.

ŠPORT test pozostávajúci s oboch testovaní poskytne komplexné odpovede na otázku, aký šport je pre dieťa vhodný. Absolvovať ho môžu deti od 8 do 15 rokov.

Ak sa rozhodnete, môže dieťa absolvovať len pre test FYZICKÝCH dispozícií alebo len pre test OSOBNOSTNÝCH dispozícií.

Je len na vás akú možnosť si vyberiete.

Pozor!

Dieťa, ktoré ešte nie je žiakom ZŠ, nemôže absolvovať test FYZICKÝCH dispozícií, pretože jeho výsledky budú pravdepodobne vykazovať podpriemernú úroveň. Preto, ak vaše dieťa ešte len bude mať 6 rokov, počkajte si na to, kým skutočne bude mať za sebou 6., ale ideálne až 7. narodeniny a potom vás radi privítame.

KAŽDÉ DIEŤA MÔŽE ŠPORTOVAŤ

Aby však malo zo športu radosť a vydržalo pri športe čo najdlhšie, je potrebné, aby šport zodpovedal v prvom rade jeho povahovým vlastnostiam a následne aj fyzickým možnostiam. Nedostatok fyzických schopností sa dá vhodnými tréningovými a kompenzačnými cvičeniami dotrénovať.

Prečítajte si tiež:

Chcem, aby moja dcéra športovala. Tak som ju dala otestovať.

PERSONAL test

psychologicko – osobnostný dotazník

 • vhodný pre deti vo veku 8 – 15 rokov
 • zistí a vyberie konkrétne športy, ktoré najviac vyhovujú povahe dieťaťa. Podá ucelený pohľad a faktické informácie pre rodiča o športovom smerovaní dieťaťa.

PERSONAL test ukáže:

 • či dieťaťu vyhovujú vytrvalostné alebo krátkodobé športy.
 • či chce športovať samostatne alebo v kolektíve.
 • kedy je dieťa počas tréningu a súťaže najvýkonnejšie.
 • akú regeneráciu po tréningoch dieťa vyžaduje.
 • schopnosť jeho koncentrácie, technického prevedenia, psychickú odolnosť, pohybovú kreativitu, atď.
 • optimálne nastavenie tréningovej záťaže a dĺžku prestávok tak, aby dieťa nebolo športom preťažené a znechutené

EUROFIT test

testy aktuálnych fyzických dispozícií

 • pre deti vo veku 7 – 15 rokov
 • testovanie v 8 fyzických disciplínach
 • pozorovanie zdravotných odchýlok dieťaťa a správanie dieťaťa

Výstupom EUROFIT testov je:

 • zhodnotenie aktuálnej kondície a pohybových zručností dieťaťa
 • porovnanie jeho výsledkov s priemernými výsledkami rovesníkov
 • výber konkrétnych športov vhodných pre dieťa, vzhľadom na momentálne fyzické možnosti dieťaťa
 • návrh kompenzačných cvičení a kompenzačných športov

ŠPORTtest

analýza výsledkov PERSONAL testu a EUROFIT testov

 • skombinuje výsledky oboch absolvovaných testov
 • odporučí dieťaťu tie ŠPORTY, pre ktoré má osobnostné a súčasne momentálne fyzické predpoklady

Oba testy sú vyhodnocované športovým trénerom a odborným konzultantom v oblasti športu na základe individuálneho prístupu ku každému dieťaťu.

Cena testovania

Cena kompletného testovania dvoma testami je 62 €, záloha pred testovaním 25 €.

Cena za samostatné fyzické testovanie je 33 €, záloha pred testovaním 25 €.

Cena za samostatné osobnostné testovanie je 36 €, záloha pred testovaním 25 €.

Odborní konzultanti

Odborným konzultantom testovania detí je:

Mgr. Eduard Kučera – ŠPORT TEST

klucera-220x300

Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu, odbor Šport zdravie a Učiteľstvo telesnej výchovy. Špecializuje sa na šport pre všetkých – V. kvalifikačný stupeň, regeneračný pracovník. V BENITIMe je hlavným trénerom, spolu s kmeňovými trénermi jednotlivých športových skupín nastavuje celoročný športový program pre deti vo veku od 3 do 15 rokov ŠPORTmaniak. Niekoľko rokov trénuje skupiny detí od 3 do 6 rokov a vedie v BENITIMe tiež tréningy plávania.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Adriana Aganbegovič – ŠPORT TEST

Adriana Adambegovič

Špeciálna pedagogička, zodpovedá za pedagogickú stránku tréningov. Školí BENITIM trénerov v motivačnej pedagogike. Má na starosti stmeľovanie detského tímu v jednotlivých skupinách. Je pedagogickou pomocou pri riešení problémových situácií v tímoch. Pôsobí ako odborný konzultant pre športové testovanie.

 

 

 

 

Obrázky

Prihláška