Adriana A.

Špeciálna pedagogička, zodpovedá za pedagogickú stránku tréningov. Školí BENITIM trénerov v motivačnej pedagogike. Má na starosti stmeľovanie detského tímu v jednotlivých skupinách. Je pedagogickou pomocou pri riešení problémových situácií v tímoch. Pôsobí ako odborný konzultant pre športové testovanie.