Oleksandra K.

Oleksandra pochádza z ukrajinského Kyjeva. Na UMB má ukončeného Bc. z odboru telesná výchova a trénerstvo a aktuálne pokračuje v štúdiu organizácie a riadenia športu na FTVŠ. Jej bezpochyby najväčším úspechom je titul "majsterky športu v taekwonde", ktorý získala na rodnej Ukrajine. Okrem toho je v tomto športe aj dvojnásobnou majsterkou Európy.  Saška má rada turistiku, beh, čítanie odbornej literatúry a najviac zo všetkého ju fascinuje profesionálna sebaobrana.  S tým súvisí aj jej ďalšie smerovanie. V budúcnosti by rada pracovala v športovom manažmente.
Saškine motto?  Podľa vlastných slov, výnimočná nie je ničím. Hádam len starým známym: Hýb sa a budeš zdravý  :)