Andrej B.

Andrej študuje chémiu na STU v Bratislave. Už 9. rokov sa venuje PARKOURu a FREERUNNINGu. Je absolventom trénerstva gymnastiky 1. stupňa.   Vo svojom voľnom čase sa snaží spoznávať našu krajinu, aby zistil, že sa u nás žije naozaj super. Navštívil viac, ako 40 krajín, čo ho naučilo, že každý problém má riešenie, no závisí od nás, či ho chceme vyriešiť.   Práca s deťmi Andreja naozaj baví a šťastným ho robí blažený úsmev na tvári dieťaťa po úspešne zvládnutom prvku.  
Andyho motto: "Nikdy sa nevzdávaj" a "Buď šťastný".