Andrej K.

Andrej študuje Športový manažment na FTVŠ UK v Bratislave. Venoval sa atletike a cestnej cyklistike. Je majiteľom 3. miesta na Majstrovstvách SR v tímovej časovke, 4. miesta na Majstrovstvách SR v časovke do vrchu a zúčastnil sa výjazdu reprezentantov vo Francúzsku.   Prácu s deťmi má rád, pracuje aj ako animátor v táboroch.  Vo svojom voľnom čase hrá futbal, florbaj a hokejbal.   V budúcnosti by rád bol plnohodnotným trénerom.   Za svoje výnimočné stránky Andrej považuje vytrvalosť a ochotu pomôcť druhým.  
Andrejov sen: "A je to možné, posunúť dieťa na vyššiu úroveň v športe.