Beáta P.

Beáta je študentkou Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy. Aktívne (na ligovej úrovni- 2. liga,1. liga) sa venovala basketbalu od základnej školy po ukončenie strednej školy. Na vysokej škole sa basketbalu venuje už iba vrámci Vysokoškolskej ligy. Okrem basketbalu sa Bea tiež zaujíma a rekreačne hráva volejbal, bedminton, futbal respektíve zúčastní sa každej športovej aktivity, pri ktorej môže stráviť príjemný čas s priateľmi a urobiť tým aj niečo pre svoje zdravie. Prvé skúsenosti s vedením detí Bea nadobudla pri dobrovoľníckej práci so zdravotne znevýhodnenými deťmi. V budúcnosti by sa chcela tejto oblasti venovať aktívnejšie.
Beáta životné motto zatiaľ nemá, no, keď naňho prídem, tak sa rada s nami podelím ;)