Dano Č.

Daniel je študentom posledného ročníka 8 ročného gymnázia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium. Už 11 rokov sa aktívne venuje futbalu. Vyhral niekoľko mládežníckych futbalových súťaží. Pre BENITIM Dano trénuje už tretím rokom, no zúčastňuje sa všetkých aktivít od samotného založenia BENI klub-u. Absolvoval 6 mesačný štúdijný pobyt v USA na Floride. Daniel má rád dobrú hudbu, taktiež rád cestuje a výborne varí. Vysokú školu plánuje v zahraničí.
Dano sa riedi heslom: "Ži dnes."