Deniska C.

Denisa pôsobí v BENITIMe ako športový koordinátor - kaučuje športových trénerov a dohliada na tréningy po odbornej stránke. Vyštudovala telesnú a etickú výchovu na Pedagogickej fakulte Konštantína Filozofa v Nitre. Má za sebou bohaté skúsenosti v športovej gymnastike a tanci, pôsobila aj v tanečnej skupine Bzučo. V súčasnosti sa venuje trénovaniu gymnastiky a tanca detí. Je osobnou trénerkou 1. kvalifikačného stupňa.