Diana P.

Dianka pochádza z Galanty a je našou najnovšou športovou trénerkou, miluje šport a učí všeobecnú športovú prípravu. Aktuálne študuje na FTVŠ odbor kondičné trénerstvo s učiteľstvom a je aktívna plavkyňa v klube ORCA BA. Okrem plávania má rada thajský box, v ktorom sa chce viac zdokonaliť. Jej cieľom je venovať sa škole a venovať sa trénovaniu detí a rozvoja športu. Drží sa hesla: "Každý deň môžem byť lepší". Rada posúva svoje hranice a všetko čo robí, robí na 110% :-)