Diana Š.

Dianka navštevuje Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského, kde študuje slovenský a anglický jazyk. Je rodáčkou zo Záhoria, no momentálne pracuje aj býva v Bratislave. Práca s deťmi ju vždy bavila a aj po skončení školy v nej chce pokračovať. Popri štúdiu sa snaží dodržiavať zdravú psychohygienu, preto veľa času trávi prechádzkami v prírode, doma na dedine. Di je veľký perfekcionista a veľa času trávi učením. V živote sa riadi krédom
Nikdy sa nevzdávaj a choď za svojim cieľom.