Edi K.

Edo je zodpovedný za program ŠPORTmaniak, vedie aj tím kurzu plávania. Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave, odbor Šport, zdravie a Učiteľstvo telesnej výchovy a jeho špecializáciou je šport pre všetkých, V. kvalifikačný stupeň. Edo pracuje aj ako regeneračný pracovník v oblasti wellness, pôsobí ako tréner vo fitness centre. Ako certifikovaný tréner zaraďuje funkčný tréning do praxe a tiež sa venuje závesnému systému TRX, REDCORED a bosu. Vo svojej praxi sa zameriava na komplexný a harmonický rozvoj či už detí alebo dospelých, odstraňovanie disbalancií spôsobených športom alebo zamestnaním, redukciu hmotnosti, výživové poradenstvo, ako aj budovaniu svalovej hmoty. Trénuje deti vo veku od 3 do 6 rokov, 6 až 15 rokov a mládež. Edovou silnou stránkou je kreativita v cvičebných prvkoch, veľký zmysel pre humor a motivácia, čo deti nadovšetko oceňujú.

Moja Galéria

Moje Videá