Eduard K.

Edo vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu, odbor Šport zdravie a Učiteľstvo telesnej výchovy. Špecializuje sa na šport pre všetkých – V. kvalifikačný stupeň, regeneračný pracovník. V BENITIMe nastavuje spolu s kmeňovými trénermi jednotlivých športových skupín celoročný športový program pre deti vo veku od 3 do 15 rokov ŠPORTmaniak. Je spoluautorom psychologicko-športového programu ŠPORT TEST, ktorým pravidelne zisťujeme individuálne osobnostné predpoklady detí na konkrétny šport.