Elena L.

Elena ja učiteľom angličtiny, filológ, kandidát pedagogických vied (PhD), docent. Má bakalársky titul v odbore filológia (Bc.) a magisterský titul v odbore pedagogika (Mgr.). Absolvoval som tiež program skúšky - Pearsonov test anglického generála a získal som certifikát CEF B2. Zdokonaľovanie angličtiny je Elenina obľúbená zábava, ktorej venuje všetok voľný čas. Angličtinu učí 16 rokov - na univerzite, v škole, doma, ako detský asistent na čiastočný úväzok. Úprimne si užíva úspechov svojich študentov, najmä detí! Základné princípy budovania hodín pre Elenu znamenajú: priateľskú atmosféru v triede, komunikáciu v angličtine o témach, ktoré sú zaujímavé pre deti, veľa zábavy, piesní a hier! Zameriava sa na komunikačnú metodológiu a vyberá si učebnice britských vydavateľov pre konkrétne ciele jej malých študentov. Elena je matkou dvoch detí a chápe, že učenie sa cudzieho jazyka pre dieťa by nemalo byť v prvom rade nudné. Jej rodina má záľuby a tradície - veľa cestujú, športujú a naučia sa hovoriť anglicky!  
Elenine motto - "Učenie je poklad, ktorý bude nasledovať jeho majiteľa všade." Zatiaľ čo sa všetci napchávajú, komunikujeme v angličtine!