Erik K.

Erik je študentom UK v Bratislave odbor Európske štúdiá. Je tenisovým hráčom a trénerom. V Slovenskom rebríčku je na 22 mieste a taktiež mu patrí 2. miesto na Majstrovstvách regiónu. Ako tenisový tréner pracoval v Turecku, Egypte, na Cypre a posledný rok v Nemecku. Medzi jeho záujmy patrí cestovanie, šport a čas strávený s priateľmi. Medzi jeho plány patrí trénovať deti a úspešne doštudovať.
Erikove motto: "Na veci pozerám vždy z viacerých uhlov pohľadu"