Gabriel K.

Gabo je z Bánoviec nad Bebravou a v Bratislave študuje na FTVŠ UK odbor kondičný tréner a učiteľ TV. Je niekoľkonásobný Majster a Vicemajster Slovenska v žiackych kategóriách v plávaní. V odbore plávania má 7 ročnú prax, 3 roky pracoval ako kondičný tréner a má tiež ročnú skúsenosť ako učiteľ TV. V budúcnosti by sa kondičnému trénerstvu rád venoval profesionálne.