Jana D.

Jana je absolventkou FTVŠ UK v Bratislave, odbor učiteľstvo telesnej výchovy a geografie. Úspešne ukončila kurz osobného trénera vo fitness, taktiež na FTVŠ. Už počas štúdia bola učiteľkou telesnej výchovy na 2. stupni ZŠ. Viedla aj krúžok zumby.   Vo svojom voľnom čase Jana behá, bicykluje, lyžuje, snowboarduje... a cestuje. Čím ďalej, tým lepšie.   V budúcnosti by sa chcela venovať trénovaniu vo väčšom rozsahu.  
Jankyne motto: "You cann always make money, yoz can´t always make memories. Travel."
Janka nám prezradila aj pikošku. Absolvovala základný vojenský výcvik :)