Jana K.

Janka je mladé aktívne dievča, tak trocha večný študent, keďže po úspešnom štúdiu Geografie na UK sa rozhodla ísť študovať tanec do zahraničia. Je lektorkou tanca v Centre voľného času v Žiline. Chváliť sa môže štipendiom Indonézskej vlády DARMASISWA.   Venuje sa organizovaniu pohybových táborov v CVČ, psychológii a všeobecnému prehľadu. Janka má skúsenosti s deťmi od 6 do 14 rokov.   Jej plánom do budúcnosti je dokončiť štúdium. Vo všeobecnosti sa snaží žiť šťastne a to pozitívnym prístupom a nadhľadom na život a súčasne prácou na sebe. Myslí si, že každý problém sa dá využiť a veľmi podstatná je komunikácia. Pohyb je pre ňu liekom a radosťou a sebavyjadrením.
Nakoniec Jakine motto: "Žiť šťastne".
Výnimočná je svojím večným úsmevom :)