Jana M.

Janka je naša kamarátka a tešíme sa, že sa stala našou novou konzultantkou v oblasti vzťahového poradenstva. Venuje sa všetkým, ktorí potrebujú podporu pri riešení problémov vo vzťahoch a vo výchove – či už sú to problémy komunikačného alebo emočného charakteru. Podporuje rodičov, aby svojou výchovou dali deťom základy zdravého sebavedomia a sebahodnoty, čo im pomôže viesť spokojnejší život. Okrem jej profesionálnej praxe vedie mentoringové časti tréningov v kurze myTEEN.
Drží sa hesla: pozitívne myslenie je základ úspechu vo všetkom, čo v živote robíme"