Katka P.

Katka momentálne pracuje ako odborná asistentka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vyučuje tam predmety Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie a Vodcovstvo na slovenskom aj anglickom programe. V angličtine vyučuje už tretí rok. Vo voľnom čase cestuje a športuje. Rada číta knihy, hlavne detektívky a motivačnú literatúru.  
Katkine životné motto: "Choď pomaly, aj tak dôjdeš vždy sám k sebe."