Lívia K.

Lívia je študentkou Fakulty telesnej výchovy a športu odbor Trénerstvo hádzanej a učiteľstvo telesnej výchovy. Hádzanej sa venuje od 10 rokov a so svojím družstvom IUVENTA Michalovce sú niekoľkonásobnými majstrami Slovenska. Zúčastnila sa aj na Majstrovstvách sveta stredných škôl. Je trénerkou korčuľovania detí a má k nim veľmi pozitívny vzťah. Lívia by sa ich trénovaniu rada venovala aj v budúcnosti.