Lucia C.

Momentálne sa venuje štúdiu na obchodnej akadémii v Bratislave. Ako plavkyňa má za sebou 12 rokov skúseností a úspechov (3. miesto na Majstrovstvách Slovenska, niekoľko druhých miest na klubových úrovniach). Má rada deti a rovnako rada ich aj trénuje (3 roky učí školákov aj škôlkarov všestrannú športovú prípravu). V tejto oblasti sa chce naďalej zdokonaľovať