Lucia D.

Lucia je študentkou Fakulty telesnej výchovy a športu – odbor šport pre zdravie a učiteľstvo TV. Okrem školy je aj trénerkou atletiky v Akadémii Mateja Tótha. Je hrdou skautkou, skautingu sa aktívne venovala 5 rokov. Viedla skupinu detí a tiež organizovala a animovala program pre detí na detských táboroch. V škole bola aktívna v atletických súťažiach, futbale, ako aj v streľbe. Lucka reprezentovala dobrovoľný hasičský zbor. Rada sa venuje aktivitám s deťmi. V BENITIMe trénuje všestrannú pohybovú prípravu. K deťom má blízko odmalička. Vo voľnom čase sa rekreačne venuje fitness, cyklistike a turistike.
Lucka pochádza, podľa jej slov: "z úžasnej dedinky Vlková okr. Kežmarok, potom sme sa presťahovali o dedinu ďalej a celé moje dobrodružstvo a aktívny pohyb začal naberať zmysel."