Lukáš H.

Lukáš študuje na FTVŠ UK v Bratislave v programe šport pre zdravie. Trénuje skupinový kick - box a taktiež pôsobí ako osobný tréner vo fitnesscentre. Kick - boxu sa venuje aktívne. Pochváliť sa môže bronzovou medailou zo Svetového pohára v kick - boxe. Aktívne sa zúčastňuje všetkých slovenských súťaží, kde vždy obsadzuje popredné miesta. K jeho ďalším záujmom patrí atletika, turistika, cestovanie, plávanie, aj korčuľovanie Lukáš sa plánuje do budúcnosti ďalej vzdelávať v športe, zúčastňovať sa rôznych školení, nazbierať čo najviac poznatkov vo svojom odbore a postupne ich aplikovať pri tréningoch na svojich klientoch a tým skvalitňovať tréningový proces o nové poznatky.