Majka M.

Mária je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor psychológia. V minulosti u nás v BENITIMe pracovala ako lektorka angličtiny. Vzťah k deťom si budovala počas práce animátorky na Slovensku aj v zahraničí. Jej veľkou záľubou je TANEC, ktorému sa aktívne venuje od 8 rokov dodnes. Momentálne je členkou latino tanečnej skupiny Sangre Nueva a tiež sama vedie kurz Latino Lady Style. Mária u nás v súčasnosti pracuje ako psychologička a zároveň koordinuje kurzy ANGLOspeaker. Stará sa o nábor, výber, motiváciu a spokojnosť našich trénerov a lektorov, robí osobnostné testovanie detí a tiež spolupracuje na projekte myTEEN.
Majkine motto: "Ak nie si pripravený robiť chyby, nikdy neprídeš s ničím originálnym" (Ken Robinson)