Martin H.

Martin vyštudoval vysokú školu UMB v Banskej Bystrici - Filozofická fakulta - odbor telesná a športová výchova a geografia. Pracuje ako učiteľ na ZŠ v Bratislave. Vo svojom voľnom čase bicykluje, behá a chodí do fitka. Venuje sa aj kondičným a koordinačným tréningom. Do budúcnosti by si Maťo rád dorobil doktorandské štúdium z telesnej výchovy.