Maťo B.

Maťo sa plávaniu venuje už 10 rokov. Vo voľnom čase rád relaxuje a športuje.