Patrik J.

Patrik je študentom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Psychológia v kombinácií s pedagogikou. Počas štúdia na škole pracuje ako tanečný tréner pre BENItím. - Vo voľnom čase sa Patrik venuje tancu, skladaniu choreografií, vareniu, zvieratám a dobrovoľníctvu. Jeho hlavným zameraním sú latinsko-americké tance, ale rád sa venujem aj moderným a scénickým tancom. - Tancu sa venoval (s malými prestávkami) 7 rokov. Jeho úspechy boli niekedy väčšie, inokedy zase menšie. Tešil sa zo všetkých, pretože každý jeden úspech či neúspech ho posunul svojím spôsobom vpred. Aktívne sa venoval spoločenským tancom (štandardné, latinsko-americké). Spolu s jeho vtedajšou tanečnou partnerkou vyhrali niekoľko slovenských súťaží a úspešne reprezentovali tanečný klub. Tiež sa zúčastnili MS v choreografiách, kde sme ako tím obsadili niekoľkokrát titul majstra. - Paťo vyštudoval strednú pedagogickú školu. Počas stredoškolskej praxe pravidelne pracoval s deťmi. Tiež sa zapájal do rôznych dobrovoľníckych projektov a akcií. V niekoľkých bol team leaderom a viedol skupinu. Iné zase organizoval. Najzaujímavejší a najväčší projekt bol v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození. Cieľom projektu bola pomoc zameraná na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v Žiari nad Hronom. Tento projekt trval rok a počas neho sa venovali mentálnemu, fyzickému a emocionálnemu rozvoju rómskych detí. Neskôr pracoval ako tanečný tréner v MŠ. Počas strednej školy pracoval aj ako animátor v škole v prírode. - Patrikove plány do budúcna sa týkajú najmä jeho štúdia, profesie ale taktiež tanca. Chcel by sa venovať scénickému tancu na profesionálnej úrovni. Tiež by sa rád naučil nové latinsko-americké tance (napr. kumbia, bolero), ale skúsiť by chcel aj step. Vždy bolo jeho snom založiť si vlastnú tanečnú školu. My veríme, že sa to raz stane skutočnosťou.
Patrikove motto: "Nedovoľ, aby ťa strach z prehry vyradil z hry."