Pavol D.

Pavol je študentom Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Zaujíma sa o zdravý životný štýl a zdravý rozvoj tela, bavia ho kontaktné športy. V BENITIMe trénuje všeobecnú pohybovú prípravu.