Radovan H.

Radko má 22 rokov, aktuálne študuje na FTVŠ v Bratislave a v Benitime trénuje všestranku a inline. Ako bývalý hokejista (hrával ho 15 rokov) sa venuje predovšetkým korčuľovaniu, ale má rád šport všetkého druhu. Po doštudovaní by sa rád venoval fyzioterapii s chuťou precestovať celý svet.
Obľúbené motto nemá, ale drží sa hesla: Žiť pre prítomný okamžik"