Samuel M.

Samuel je študentom FTVŠ UK. Venuje sa trénovaniu parkour a gymnastiky detí. Zaujímajú ho však aj jazyky, napríklad doučuje angličtinu. Chváliť sa môže 7 násobným titulom majstra SR v školskej gymnastike. Na mnohých súťažiach obsadil rôzne priečky vo vytrvalostnej kalistenike. Deti trénuje už druhým rokom a neustále na sebe pracuje. Sama každý pozná ako športovca, ktorá neobsedí.
Samo sa riadi mottom: "Ži s vášňou v srdci".