Samuel M.

Samuel študuje druhý ročník na FTVŠ na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas 8 rokov, kedy sa aktívne venoval športovej gymnastike, sa stal 7-násobným majstrom Slovenska. Regionálne súťaží taktiež v kalistenike. Má skúseností s trénovaním športovej gymnastiky u detí. Momentálne doučuje aj anglický jazyk, a vo voľnom čase sa venuje štúdiu anatómie a cudzích jazykov, behu, plávaniu, korčuľovaniu a lezeniu na stene. Miluje dobré jedlo, adrenalín a šport.